• HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-481-8

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

WEBINÁR
Metódy, techniky a praktické príklady hodnotenia pre učiteľov základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:

  • alternatívne hodnotenie,
  • formatívne hodnotenie,
  • slovné hodnotenie.

Brožúra popisuje klasické a alternatívne formy hodnotenia, ktoré sú využiteľné v základnej škole. Prináša ukážky a spôsoby alternatívneho hodnotenia a možnosti, ako s nimi môže učiteľ pracovať.

Cieľom brožúry je vymedziť formatívne hodnotenie v našom vzdelávacom systéme, vysvetliť nevyhnutnosť formulovania cieľov a kritérií v súvislosti s princípmi realizovania korektnej spätnej väzby. Súčasťou textu sú aj príklady a ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia, ktoré môžu učitelia aplikovať v svojej praxi. Uvedený spôsob hodnotenia je zameraný na celostný rozvoj osobnosti žiaka, jeho vedomostnej stránky, emocionality a pozitívne vzťahy nielen rovesnícke, ale aj medzi učiteľom a žiakom.

Ďalej sa v brožúre venujeme slovnému hodnoteniu, jeho výhodám a nevýhodám, postaveniu slovného hodnotenia v súčasnom systéme vzdelávania žiakov. Cieľom je nielen v teoretickej rovine vysvetľovať dôležitosť využívania slovného hodnotenia v praxi, ale priniesť aj konkrétne príklady jeho aplikácie v rôznych vyučovacích predmetoch. Nie každé slovné hodnotenie je pre žiakov podporujúce a formatívne, preto existuje viacero dôvodov, pre ktoré sa treba slovnému hodnoteniu žiakov venovať dôslednejšie. Obsahom tejto časti sú odporúčania učiteľom, ako využívať slovné hodnotenie vo vyučovacom procese, a tým pomôcť žiakom zlepšovať sa, motivovať ich k učeniu, a pod. 

Výhody brožúry:

  • konkrétne príklady a ukážky alternatívnych foriem hodnotenia ako napr. hodnotenie výkonnosti, sebahodnotenie a hodnotenie rovesníkmi, portfólio, diagnostický strom, štruktúrovaná mriežka a pod.,
  • aktuálny stav hodnotenia podľa legislatívy a najnovších odporúčaní ministerstva školstva,
  • ukážky slovného hodnotenia v písomnej a slovnej forme, zásady a tipy na vypracovanie slovného hodnotenia, ktoré môže učiteľ použiť.

 

ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Jana Tomášková, PhD.


OBSAH


I. Štandardné a alternatívne hodnotenie žiakov
1. Úvod
2. Význam hodnotenia
3. Hodnotenie v škole
4. Dôležitosť hodnotenia
5. Funkcie hodnotenia v škole
6. Spôsoby a typy hodnotenia
7. Typy hodnotenia
8. Alternatívne spôsoby hodnotenia
9. Hodnotenie výkonu/výkonnosti
10. Sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi
11. Portfólio
12. Diagnostický strom
13. Štruktúrovaná mriežka
14. Namiesto záveru

II. Formatívne hodnotenie
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Hodnotenie žiakov v súčasnosti a budúcnosti
     3.1 Vymedzenie pojmu hodnotenie
     3.2 Suportívne hodnotenie
     3.3 Sumatívne a formatívne hodnotenie
4. Ciele a kritériá vo formatívnom hodnotení
5. Spätná väzba
6. Metódy a techniky formatívneho hodnotenia
     6.1 Rovesnícke vyučovanie
     6.2 Sebahodnotenie
          6.2.1 Formy a typy sebahodnotenia
7. Záver
8. Použitá literatúra
9. Prílohy
     9.1 Príloha A: Sebahodnotiaca karta
     9.2 Príloha B: Sebahodnotiaci hárok
     9.3 Príloha C: Hodnotiaci list – Sebahodnotenie

III. Slovné hodnotenie žiakov
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Slovné hodnotenie v systéme súčasného hodnotenia žiakov
     3.1 Obsah slovného hodnotenia
4. Výhody a nevýhody slovného hodnotenia
5. Zásady písania slovného hodnotenia
6. Čo sa očakáva od učiteľa, ktorý píše slovné hodnotenie?
7. Záver
8. Použitá literatúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A5

Súvisiace produkty

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Napriek tomu, že od roku 2022 nie je povinnosťou školy mať metodické orgány, riaditelia škôl ich stá..

22,00 €

ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ

Na podnet zákazníkov prinášame dvojmesačník  Zriaďovateľ,  ktorý vychádza 6-..

125,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €