• METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-966-0

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

NOVINKA
Optimálne riadenie metodických orgánov školy a efektívne plánovanie práce vedúceho metodického orgánu. Všetky potrebné dokumenty aj v upraviteľnom formáte sú dostupné v klientskej zóne.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Napriek tomu, že od roku 2022 nie je povinnosťou školy mať metodické orgány, riaditelia škôl ich stále využívajú ako funkčné poradné orgány pri pedagogickom riadení školy. V procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania metodické orgány zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu. Pomáhajú riaditeľovi pri pedagogickom riadení ako i pri kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Hlavným cieľom brožúry je pomôcť riaditeľom škôl pri riadení metodických orgánov školy, pri vypracovávaní ich štatútu, náplní práce vedúcich metodických združení a predmetových komisií, pri plánovaní práce vedúceho metodického orgánu… Obsahom brožúry je ozrejmiť postavenie metodických orgánov a vedúcich metodických združení, ako aj vedenie dokumentácie s tým súvisiacej v školách a školských zariadeniach. 

Brožúra prináša konkrétny vzor štatútu metodického orgánu, checklisty povinnosti a úlohy vedúceho metodického orgánu počas jednotlivých častí školského roka. Ponúka tiež tipy, ako vytvoriť funkčný a efektívny poradný orgán pre vedenie školy.


Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte dostupné v klientskej zóne RAABE.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Mgr. Tatiana Kizivatová 
PhDr. Marek Havrila, PhD.


OBSAH

1. Úvod
2. Postavenie a poslanie metodických orgánov
3. Členovia metodických orgánov
4. Organizačná štruktúra metodických orgánov
5. Funkcie metodických orgánov
5.1 Riadiaca a organizačná funkcia
5.2 Metodická funkcia
5.3 Kontrolná funkcia MO
5.4 Organizačno-materiálna funkcia MO
5.5 Usmerňovacia funkcia MO
6. Výber vedúceho metodického orgánu
6.1 Kritériá na pozíciu vedúceho MO
6.2 Vymedzené kompetencie v práci metodických orgánov
7. Činnosť metodických orgánov
7.1 Prednosti činnosti metodických orgánov
7.2 Najčastejšie nedostatky v práci metodických orgánov
8. Obsah činnosti metodických orgánov
8.1 Obsah orientovaný na riadenie a organizáciu
8.2 Obsah orientovaný na kontrolu a hodnotenie
8.3 Obsah orientovaný na vzdelávanie (odborno-metodický)
9. Zásady plánovania práce metodických orgánov
9.1 Zásady plánovania
9.2 Ako zostaviť plán práce metodického orgánu?
10. Metodika práce predmetových komisií a metodických združení
10.1 Pedagogický deň
10.2 Otvorená vyučovacia hodina
10.3 Diskusný klub
11. Štatút metodického orgánu – vzor
12. Diárium vedúceho metodického orgánu
12.1 Povinnosti vedúceho metodického orgánu v priebehu školského roka
12.2 Povinnosti vedúceho metodického orgánu pred začiatkom nového školského roka
12.3 Povinnosti vedúceho metodického orgánu v priebehu školského roka 
12.4 Úlohy vedúceho MO vykonávané štvrťročne
12.5 Povinnosti vedúceho metodického orgánu na konci školského roka
12.6 Diárium vedúceho metodického orgánu po mesiacoch
 12.7 Úlohy realizované priebežne počas školského rokaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 94
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 94
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €