• PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-742-0

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejňovanie povinných údajov v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle bez porušenia GDPR.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 €

ks

Popis

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhé vydanie reaguje na zásadnú novelizáciu zákona, ktorá zakotvila povinnosť zverejňovať všetky zmluvy a ich dodatky, či dohody priamo cez Centrálny register zmlúv a to aj pre samosprávy a ich organizácie. Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok sa dotýka práva verejnosti na informácie a základnú zásadu – zásadu transparentnosti subjektu verejnej správy. Uvedené skutočnosti sú často kontrolované vonkajšími a vnútornými kontrolami.

Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy s príkladmi z praxe roka 2022 a predošlými rokmi.

  • Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov.
  • Čitateľovi dáva odpovede na časté otázky a tiež na proces registrácie v Centrálnom registri zmlúv.
  • Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov.
  • Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly.
  • Rieši modelové príklady z praxe.
  • Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

S touto pomôckou budú čitatelia zverejňovať dokumenty v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám i GDPR.

BONUS: Všetky potrebné dokumenty sú aj v editovateľnom formáte na priloženom CD.

 

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Autor pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od r. 2011. Vďaka svojej kontrolnej praxi pozná problémy a slabé miesta kontrolovaných subjektov a brožúrou im chce pomôcť vyhnúť sa chybám, pokutám a zverejňovať v súlade so zákonmi. Viaceré oblasti objasnené v brožúre obsahujú odporúčania a modelové situácie vzťahujúce sa k téme zverejňovania. Brožúra vznikala za pomoci spracovaných kontrol v prostredí hlavného mesta a metodickej pomoci subjektom verejnej správy. 

Recenzenti: 
Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky
Ing. Eva Pavlíková, vnútorná kontrolórka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre


OBSAH

1. Úvod
2. Povinné údaje a ich kontrola
2.1 Informačné povinnosti vzťahujúce sa pre mestá a obce
3. Zverejňovanie zmlúv
3.1 Miesto zverejnenia zmlúv
3.1.1. Zverejňovanie v štátnych a samosprávnych organizáciách – Centrálny register zmlúv
3.1.2 Zverejňovanie v samosprávnych organizáciách – Centrálny register zmlúv (CRZ)
3.1.3 Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ a postup registrácie v CRZ 
3.2 Ukážky
3.2.1 Žiadosť o registráciu povinnej osoby v Centrálnom registri zmlúv v zmysle metodického usmernenia k CRZ – ukážka
3.2.2 Splnomocnenie do praxe – ukážka
3.2.3 Žiadosť o opravu v CRZ – ukážka 
3.3 Typy zverejňovaných zmlúv
3.4 Náležitosti zverejňovania zmlúv
3.5 Modelové príklady procesu zverejňovania zmlúv
3.6 Zhrnuté upozornenia do praxe
3.7 Zverejňované zmluvy – kontrola webových sídiel
3.8 Otázky k téme zverejňovania zmlúv 
4. Zverejňovanie faktúr
4.1 Miesto zverejnenia faktúr
4.2 Typy zverejňovaných faktúr
4.2 Náležitosti zverejňovania faktúr
4.4 Modelové príklady zverejňovania faktúr
4.5 Zverejnené faktúry – kontrola webových sídiel
4.5 Otázky k téme zverejňovania faktúr
5. Zverejňovanie objednávok
5.1 Miesto zverejnenia objednávok
5.2 Typy zverejňovaných objednávok
5.3 Náležitosti zverejňovania objednávok
5.4 Modelové príklady procesu zverejňovania objednávok
5.5 Otázky k téme zverejňovania objednávok
5.6 Zverejňované objednávky – kontrola webových sídiel
6. Obmedzenia zverejnenia povinných údajov (zmlúv, faktúr a objednávok)
6.1 Požiadavky na nesprístupnenie niektorých informácií
6.2 Čo všetko podlieha nezverejneniu a anonymizácii údajov?
7. Vzťah zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok a výkon základnej finančnej kontroly
7.1 Spôsoby častého overovania z praxe subjektov verejnej správy
7.2 Príklady správneho a nesprávneho spôsobu výkonu základnej finančnej kontroly
8. Vzory interných smerníc
8.1 Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
8.2 Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
8.3 Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
8.4 Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
8.5 Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor

OBSAH CD

Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor 
Splnomocnenie do praxe – ukážka
Žiadosť o opravu v CRZ – ukážka Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 132
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 132
Formát A5

Súvisiace produkty

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

28,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €