• INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM


Vzdelávací program aktualizačného vzdelávania prináša pohľad praxe na spoluprácu pedagógov základných škôl s pedagogickými asistentami. Oboznamuje o legislatívnych východiskách, základnej terminológii a kvalifikačných predpokladoch pedagogického asistenta, ale aj o možnostiach financovania jeho osobných nákladov a o náplni jeho práce.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  250,00 €

ks

Popis

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju zákonnú povinnosť absolvovať v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.


Úlohou každého učiteľa je prihliadať a brať do úvahy jedinečnosť každého dieťaťa, z čoho vyplýva, že každé dieťa potrebuje osobitý prístup. Je preto ich povinnosťou, aby hľadali aj nachádzali nové možnosti a poznatky vo výchove a vzdelávaní. Najmä pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je kľúčová spolupráca učiteľa a pedagogického asistenta pre jeho napredovanie. Učitelia sa v praxi stretávajú s mnohými problémami či postihnutiami žiakov od narušeného vývinu reči cez špecifické poruchy učenia až po psychosociálne narušenia.

Vzdelávací program ponúka pohľad na skúsenosti učiteľa, špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa z praxe a na pôsobenie pedagogického asistenta v základnej škole v rôznych oblastiach. Deťom so ŠVVP sa venuje viac pozornosti ako v minulosti, ale stále musia vynaložiť oveľa viac energie a úsilia, aby sa vyrovnali spolužiakom. Preto je povinnosťou škôl pomáhať týmto deťom rôznymi formami, metódami a spôsobmi, a preto vznikol aj tento program aktualizačného vzdelávania.


LEKTORI

Mgr. Ľubica Procházková

Mgr. Jarmila Chudá

PhDr. Marek Havrila, PhD.


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

 • Úvod do problematiky
 • Legislatívne východiská
 • Terminológia
 • Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta
 • Možnosti financovania osobných nákladov na pedagogického asistenta
 • Náplň práce pedagogických asistentov
 • Žiak so ŠVVP
 • Úzka spolupráca asistenta s vyučujúcimi, so školským špeciálnym pedagógom, s rodičmi a so žiakmi so ŠVVP
 • Úskalia asistencie, kde je hranica pomoci
 • Postrehy z praxe a odporúčania Integrácia v praxi
 • Pedagogický asistent v MŠ
 • Vyhodnodnocovanie digitálnych údajov, informácií a obsahu
 • Kybernetická bezpečnosť a kyberšikana
 • Využívanie digitálnych nástrojov na inovácie procesov a produktov
 • Zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. aj 2. stupňa základných škôl, pre učiteľov a pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. aj 2. stupňa základných škôl, pre učiteľov a pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov
Trvanie 10 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. aj 2. stupňa základných škôl, pre učiteľov a pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov
Trvanie 10 hodín

Súvisiace produkty

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SEBAREGULÁCIA

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SEBAREGULÁCIA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

250,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – KRITICKÉ MYSLENIE

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – KRITICKÉ MYSLENIE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €