• INTERAKCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY LIEČIV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-484-9

INTERAKCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY LIEČIV


Praktická príručka pre lekárov a lekárnikov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    75,00 €

ks

Popis

Každá odborná publikácia stráca na aktuálnosti podávaných informácií od prvého dňa jej vydania. Náročná každodenná prax lekárov a farmaceutov vyžaduje neustály prístup k aktuálnym informáciám a novinkám. Na základe tejto požiadavky vypracovali klinickí farmakológovia, farmaceuti a lekári odbornú a praktickú príručku do ambulantnej praxe.

Obsah publikácie je zameraný na:

• interakcie a nežiaduce účinky liečiv, ktoré lekári bežne používajú vo svojej praxi,
• dôraz sa kladie taktiež na voľný predaj liečiv, s ktorým sa spája množstvo rizík,
• veľkú úlohu tu zohráva kapitola s liečivými rastlinami,
• kazuistiky,
• hlásenia ŠÚKL,
• novinky z oblasti bezpečnosti farmakoterapie,
• praktické informácie s uplatnením v praxi farmaceuta v lekárni.

Lekár alebo farmaceut častokrát nevie, čo pacient užíva, ale keďže riziko interakcií a nežiaducich účinkov je značné, musí na to myslieť. Publikácia svojím obsahom nájde uplatnenie taktiež v lekárňach, kde farmaceuti častokrát musia pacienta poučiť, prípadne skonzultovať ordinovanú kombináciu liečiv s lekárom. Prednosťou tejto publikácie je možnosť dopĺňania jednotlivých kapitol o najnovšie poznatky v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch. Rozsah informácií je prispôsobený požiadavkám ambulantnej praxe, štruktúra podľa orgánových systémov umožňuje veľmi rýchlu orientáciu. Významným, poučným a veľmi hodnotným doplnkom publikácie sú kazuistiky, ktoré sú hodnotným zdrojom informácií pre všetkých lekárov.


ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
PharmDr. Ľubomír Virág, PhD. 

OBSAH

A LIEČIVÁ PODĽA ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV
A 1 Respiračný systém

A 1.1 Liečivá ovplyvňujúce respiračný systém
A 1.1.1 Ochorenie COVID-19, farmakoterapia a jej úskalia MUDr. Etela Janeková, PhD.
A 1.2 Kazuistiky
A 1.2.1 Úspešný manažment pacientov s ochorením COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Etela Janeková, PhD.

A 2 Gastrointestinálny systém
A 2.1 Liečivá ovplyvňujúce gastrointestinálny systém
A 2.1.1 Možné následky nadmerného používania najúčinnejších antiulceróznych liečiv s dôrazom na inhibítory protónovej pumpy (PPI) prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.; prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

A 3 Kardiovaskulárny systém
A 3.1 Liečivá ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém
A 3.1.1 Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
A 3.1.2 Interakcie blokátorov vápnikových kanálov doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

A 4 Endokrinný systém
A 4.1 Liečivá ovplyvňujúce endokrinný systém
A 4.1.1 Bezpečnosť terapie glukokortikoidmi PharmDr. Ľubomír Virág, PhD.
A 4.2 Kazuistiky
A 4.2.1 Liečba diabetes mellitus a jej nežiaduce účinky u mladého pacienta MUDr. Etela Janeková, PhD.

A 5 Nervový systém
A 5.1 Liečivá ovplyvňujúce nervový systém
A 5.1.1 Bezpečnosť terapie antiepileptikami PharmDr. Ľubomír Virág, PhD.
A 6 Benígne a malígne nádory
A 6.1 Protinádorové liečivá
A 6.1.1 Bezpečnosť terapie protinádorovými liečivami – klasické cytostatiká PharmDr. Ľubomír Virág, PhD.

B FYTOFARMAKÁ, VITAMÍNY A VOĽNOPREDAJNÉ LIEČIVÁ
B 1 Fytofarmaká

B 1.1 Rastlinné lieky
B 1.1.1 Farmaceuticky významné liečivé rastliny (charakteristika, sekundárne metabolity, biologické účinky) a odporúčania na terapeutické použitie v kontexte EMA (European Medicines Agency) doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
B 2 Vitamíny a minerálne látky
B 2.1 Minerálne látky
B 2.1.1 Perorálne užívané železo a jeho účinky PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

C AKTUALITY
C 1 Klinické a kvalitatívne hodnotenie liekov
C 1.1 Majú adolescenti dostať vždy dávky liekov určené pre dospelých? Mgr. Peter Šišovský   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 5x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 320
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 5x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 320
Formát A5

Súvisiace produkty

PRIVÁTNA AMBULANCIA

PRIVÁTNA AMBULANCIA

Získate informácie o prijatých legislatívnych zmenách, odporúčané postupy pri vedení ambulancie a up..

88,00 €

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI

Zdravotníctvo patrí medzi najviac regulované odvetvia. Ročne je prijatých množstvo nových predpisov,..

86,00 €

DETSKÝ PACIENT V AMBULANTNEJ PRAXI

DETSKÝ PACIENT V AMBULANTNEJ PRAXI

Špecialisti z oblastí pediatrie čerpali zo svojej praxe a najnovších poznatkov. Publikácia Detský p..

72,00 €