• KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-627-0

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR
Pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraný na slovenský jazyk. Ideálna pomôcka pre žiakov v bežnej triede, ktorí z dôvodu svojej diagnózy (najmä dysortografie – porucha osvojovania pravopisu) nedokážu pracovať v rovnakom tempe a objeme ako ostatní žiaci.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis


Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ.  Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva.

Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia.

Obsah pracovného zošita vychádza zo ŠVP, učivo je štruktúrované do piatich tematických celkov, čiastočne redukované v porovnaní s obsahom pre bežných žiakov. Na konci pracovného zošita sú zaradené kompenzačné pomôcky – prehľady gramatických pravidiel, ktoré sú pre žiaka vhodnou oporou pri riešení úloh.  

Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav (ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh).


ODBORNÁ GARANCIA

Odborná garantka: PaedDr. Dana Kovárová

Autorky:  

Mgr. Magdaléna Labudová – vyše tridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s vývinovými chybami učenia spracovala dodnes platné učebné osnovy,podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I a neskôr ako riaditeľka Základnej školy na Jelenej ulici v Bratislave, v ktorej sú špeciálne triedy a veľa integrovaných žiakov s poruchami učenia a s vývinovou dysfáziou.

Mgr. Eva Jalakšová   

Ilustrátor: Vladimír Vanko
                    

OBSAH

1. Opakovanie učiva 4. ročníka
     Hláskoslovie Podstatné mená – pravopis všeobecných a vlastných podstatných mien
     Opakovanie slovných druhov
          Podstatné mená
          Prídavné mená
          Slovesá
     Vybrané slová

2. Zhovárame sa a diskutujeme
     Rozhovor – interview
     Vety podľa obsahu, prízvuk, prestávka
     Interpunkčné znamienka
     Melódia viet
     Spodobovanie

3. Slovné druhy
     Zámená
     Číslovky
     Podstatné mená
          Podstatné mená mužského rodu
          Podstatné mená ženského rodu
          Podstatné mená stredného rodu
     Prídavné mená
     Slovesá

4. Náuka o slove (Lexikológia)
     Synonymá
     Homonymá
     Antonymá
     Odvodené slová
      Jednovýznamové a viacvýznamové slová

5. Úlohy a testy
    Kompenzačné pomôcky  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 88
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 88
Formát A4

Súvisiace produkty

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

10,00 € 14,00 €

DIGI A PRINT SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 1. DIEL

DIGI A PRINT SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 1. DIEL

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – 1. dielK..

11,00 €

KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA

KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA

V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpirác..

7,00 €

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

Autorka – špeciálna pedagogička – ponúka mnohé možnosti podpory pre učiteľa a žiakov v heterogénnej ..

22,00 €

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

V pracovnom zošite KULIFERDO – Slohové cvičenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifi..

7,00 €

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifick..

7,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

4,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €