• KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexne spracovanú problematiku prírodovednej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    300,00 €

ks

Popis

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju zákonnú povinnosť absolvovať v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.


Pripravované kurikulum bude klásť dôraz na bádateľsky orientované vyučovanie a získavanie spôsobilosti vedeckej práce. Preto vzdelávací program pripravuje na tento typ vyučovania a sústredí sa na zlepšenie prírodovednej gramotnosti a kompetencií vyučujúcich prírodovedné predmety. Prináša a vysvetľuje komplexnú predstavu o pojme prírodovedná gramotnosť a predstavuje praktické aktivity pre žiakov. Vďaka tomuto programu sa pedagógovia oboznámia so spôsobilosťami vedeckej práce a množstvom aktivít realizovateľných so žiakmi, zoznámia sa s pojmom vyššie myšlienkové operácie a so spôsobmi ako s k nim tvoriť úlohy.


LEKTORI

PaedDr. Mariana Páleníková

PaedDr. Tatiana Mičáňová

Mgr. Martina Klieštiková 


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Prírodovedná gramotnosť

Bádanie

Tvorba úloh

Didaktické testy

Typy úloh

Taxonómia vzdelávacích cieľov

Medzinárodné merania v oblasti prírodovednej gramotnosti

Prepojenie obsahu a kompetencií v prírodovedných predmetoch

Fyzika – dobrých nápadov nikdy nie je dosť

Učme geológiu inak 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola, stredná škola, osemročné gymnázium
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola, stredná škola, osemročné gymnázium
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií

Súvisiace produkty

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SEBAREGULÁCIA

INKLÚZIA – SEBAREGULÁCIA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

INKLÚZIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

INKLÚZIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €