Články

Letné školenia pre učiteľov sú späť!

Letné školenia pre učiteľov sú späť!
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravili na august pre učiteľov materských, základných a špeciálnych škôl bezplatné školenia v piatich mestách Slovenska.

„Sme radi, že po tom, ako sme počas koronakrízy formou online webinárov odškolili viac ako 3 000 učiteľov, sa môžeme teraz v lete opäť vrátiť k našim bezplatným školeniam, v rámci ktorých sa môžeme s našimi učiteľmi stretnúť zoči voči,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. „Pre náš všetkých je dôležité vrátiť sa do starých koľají,“ dodala.

Prvá séria bezplatných školení je pripravená v termíne od 24. do 28. augusta 2020 v mestách Košice, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín a Bratislava. V ranných hodinách sa vždy bude konať školenie pre pedagógov materských škôl, o 11.30 hodine budú školenia pokračovať témou pre špeciálne základné školy, resp. špeciálnych pedágogov, či základné školy. Záujemcovia tak môžu v jednom meste absolvovať celkom pohodlne a bezplatne obe školenia.

9.00 – 10.30 / Školenia pre materské školy 

 

Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba?

☼ Povieme si o teoretických východiskách vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

☼ Zoznámime sa so základnou štruktúrou vzdelávacej oblasti a jej podoblasťami.

☼ Navrhneme efektívne metodické postupy, stratégie. 

☼ Ponúkneme námety na konkrétne aktivity na poznávanie spoločenského prostredia, časových vzťahov, kultúry a spoločenského diana v regióne, poznávanie základných pravidiel cestnej premávky, rozvíjanie prosocionálnej výchovy.

☼  Ukážeme si, ako vytvárať ponuku zážitkových aktivít pre deti na dosahovanie výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

☼  A predstavíme, ako dieťa motivovať k skúmaniu, bádaniu, objavovaniu, komunikovaniu, rozvíjaniu identity a autonómie bez aktívnej účasti učiteľky na tomto objavovaní.

PRIHLÁSIŤ SA TU

Viac informácií o školeniach nájdete TU


11.30 – 13.00 / Školenia pre špeciálne základné školy a základné školy

 

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

☼ Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.

☼ Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.

☼ Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.

☼ Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).

☼ Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.

☼  Predstavíme metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

☼  Ukážeme si použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.

☼  Predstavíme možnosti uplatnenia prvkov zážitkového učenia pri nadobúdaní základných prírodovedných a spoločensko-vedných poznatkov.

PRIHLÁSIŤ SA TU

Viac informácií nájdete TU