• ŠKÔLKAR

ISBN / ISSN / KÓD: 859-56-3700-352-1

ŠKÔLKAR

ZĽAVA WEBINÁR
NOVÉ PREPRACOVANÉ VYDANIE! Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Určený je na prácu v materských školách, ale aj pre aktívnych rodičov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi doma. Pokyny k jednotlivým aktivitám nájdete odteraz priamo v pracovných zošitoch!

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  21,00 € 8,00 €

ks

PopisBranislav Pupala

 Odporúča prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
 odborný garant a tvorca nového ŠVP 
 pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

7 vzdelávacích oblastí v Inovovanom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ = 

súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov

Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov:
ROZPRÁVAME SA (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)
POČÍTAME (vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami)
SKÚMAME (vzdelávacia oblasť: Človek a príroda)
SPOZNÁVAME (vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť)
VYRÁBAME (vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce)
SPIEVAME A MAĽUJEME (vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra)
HÝBEME SA (vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb)

Ich obsah tvoria aktivity pre jednotlivé podoblasti - v súlade s aktuálnymi požiadavkami inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navyše: napĺňanie jednotlivých výkonových štandardov je možné opakovane a vždy rôznym spôsobom.

V NOVOM VYDANÍ NÁJDETE POKYNY K AKTIVITÁM PRIAMO V PRACOVNÝCH ZOŠITOCH


PRACOVNÉ ZOŠITY PRINÁŠAJÚ:
 

 • Netradičný formát.
 • Plnofarebnú tlač.
 • Rôzne typy aktivít pre jednotlivé podoblasti v súlade s aktuálnymi požiadavkami inovovaného ŠVP.
 • Jednoduchú a rýchlu orientáciu a výber vhodnej aktivity – presne podľa stanovených cieľov.
 • Možnosť napĺňania výkonových štandardov – opakovane a rôznym spôsobom.
 • Až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s inovovaným ŠVP.
 • V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.

 Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 7 x pracovný zošit
Počet strán 7 x 28
Formát 7 x A4 naležato

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu 7 x pracovný zošit
Počet strán 7 x 28
Formát 7 x A4 naležato

Súvisiace video


Súvisiace produkty

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

20,00 €

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

Skutočne jedinečný titul na slovenskom knižnom trhu! Knižka, ktorá žiakom na prvom stupni ZŠ, ale aj..

9,00 €

HLASY ZVIERAT V ZOO

HLASY ZVIERAT V ZOO

Deti v materskej škole denne získavajú informácie o okolitom svete, do ktorého sa zahŕňa aj ríša zvi..

22,00 €

FILIPKO A ZATVORENÁ ŠKÔLKA

FILIPKO A ZATVORENÁ ŠKÔLKA

Skutočne jedinečný titul na slovenskom knižnom trhu! Knižka, ktorá deťom predškolského veku primeran..

9,00 €

HLASY NAŠICH ZVIERAT

HLASY NAŠICH ZVIERAT

Pomôcka Hlasy našich zvierat vznikla na podnet učiteliek materských škôl poskytnúť deťom niečo nové,..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

20,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

20,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

20,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

20,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

10,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

7,90 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

3,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

5,00 €

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

Terapiu hrou v tejto súvislosti možno vymedziť ako dynamický, interpersonálny vzťah medzi dieťaťom a..

9,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

3,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

5,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

7,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

5,00 €

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Mnohé spontánne detské činnosti či hry obsahujú prvky, ktoré možno považovať za základ technického p..

9,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

5,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

5,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €