• OFTALMOLÓGIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-023-0

OFTALMOLÓGIA


Príručka pre všeobecných lekárov je určená na získanie základných informácií o očnom lekárstve a očnej problematike, ktorú by mal poznať každý všeobecný praktický lekár. Mala by slúžiť ako zdroj informácií, ktoré môže všeobecný praktický lekár využívať v dennej praxi.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    31,00 € 9,00 €

ks

Popis

V publikácii sú zdôraznené základné postupy pri najbežnejších očných problémoch, s ktorými sa všeobecný lekár stretáva vo svojej ordinácii. Snahou bolo poradiť lekárom, aké prípady ešte môžu liečiť a aké treba nevyhnutne poslať oftalmológovi bez toho, aby sa o liečbu pokúšali.
Rozsah publikácie je však väčší, ako sú nutné znalosti všeobecného lekára. V publikácii nájdete aj základné informácie o očných chorobách, ktoré síce VPL liečiť ani diagnostikovať nemôže, ale môžu sa na ne pýtať jeho pacienti, ktorí sa liečia na očné choroby u oftalmológa.

Brožúra je súčasťou edície Edičný rad pre všeobecných lekárov.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor: MUDr. Petr Herle
Autori:
  • MUDr. Zdeněk Mazal
  • Mgr. Ivana Belovičová

OBSAH

1. Základné vyšetrovacie metódy v oftalmológii
- Základné vybavenie v ordinácii všeobecného praktického lekára
- Vybavenie oftalmologického pracoviska
- Vyšetrenie v ambulancii VPL
- Palpácia
- Vyšetrenie zrakovej ostrosti (vízus)
- Vyšetrenie farbocitu

- Vyšetrenie zorného poľa

2. Úrazy oka a prvá pomoc
- Kontúzia viečok a okolia
- Mechanické poškodenie očných viečok
- Mechanické poranenie spojivky
- Poranenie rohovky
- Kontúzia bulbu
- Penetrujúce poranenie oka
- Poleptanie kyselinami a lúhmi

- Poškodenie žiarením

3. Červené oko
- Červené oko pri postihnutí viečok
- Červené oko nezápalovej etiológie

- Červené oko zápalovej etiológie

4. Bolestivé oko
- Bolesti pri ochorení viečok
- Bolesti pri ochorení očnice a okolia
- Bolesti pri ochorení predného segmentu oka
- Bolesti pri neurologických ochoreniach

- Bolesti pri úrazoch oka

5. Poruchy videnia
- Postupná porucha videnia
- Náhla porucha videnia jednostranná
- Náhla porucha videnia obojstranná

- Ostatné poruchy videnia

6. Ochorenia viečok, slzného aparátu a očnice
- Poruchy postavenia viečok
- Zápaly viečok
- Ochorenia slzného aparátu

- Ochorenia očnice

7. Ochorenia spojivky
- Zápaly spojivky (konjunktivitídy)

- Pinguecula

8. Syndróm suchého oka

9. Ochorenia rohovky
- Zápaly rohovky – keratitídy
- Recidivujúce erózie rohovky
- Pterygium
- Keratokónus

- Rohovkové laserové refrakčné operácie

10. Zápaly dúhovky a ciliárneho telesa (predné uveitídy)
- Akútna predná uveitída

- Chronická predná uveitída

11. Sivý zákal – katarakta

12. Zelený zákal – glaukóm
- Primárne glaukómy
- Sekundárne glaukómy

- Kongenitálne glaukómy

13. Ochorenia sietnice
- Venózne oklúzie
- Arteriálne oklúzie
- Diabetická retinopatia
- Sklerotická retinopatia (angiosclerosis vasorum retinae)
- Hypertonická retinopatia (angiopathia et retinopathia hypertonica)
- Tehotenská retinopatia (retinopathia toxaemica gravidarum)
- Odlúpenie sietnice (amotio retinae)

- Iné ochorenia sietnice

14. Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD)
- Suchá forma VPMD

- Vlhká forma VPMD

15. Ochorenia zrakového nervu
- Akútna neuritída zrakového nervu (neuritis optica)
- Predná ischemická neuropatia optiku (AION)

- Kongestívna papila (edém papily)

16. Očné príznaky pri celkových ochoreniach
- Autoimunitné ochorenia
- Endokrinné ochorenia
- Ochorenia obehového systému
- Hematologické ochorenia
- Pľúcne ochorenia
- Kožné ochorenia
- Pohlavne prenosné ochorenia
- Gastrointestinálne ochorenia
- Ochorenia obličiek
- Avitaminózy
- Neurologické ochorenia

- Zmeny zreníc pri drogových závislostiach a pri otravách

17. Profesionálne postihnutie očí, postihnutia pri otravách
- Poškodenie očí žiarením
- Poškodenie očí elektrickým prúdom
- Otrava metylalkoholom
- Otrava chinínom

- Tabaková a alkoholová amblyopia a amblyopia karenčná

18. Posudkové kritériá v oftalmológii a posudzovanie pracovnej neschopnosti 1
- Príklady dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)
- Hodnotenie zraku podľa zákona č. 461/2003 Z. z.(príloha č. 4, kapitola VII – Choroby zmyslových orgánov, oddiel A – Zrak)

- Hodnotenie zraku podľa zákona č. 447/2007 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 3, Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov, VI. Zrak)

19. Hlavné druhy liekov v oftalmológii
- Niektoré magistraliter očné lieky
- Zásady pri lokálnej liečbe

- Vedľajšie účinky celkovo podávaných liekov na oko

20. Refrakčné chyby a ich korekcia
- Ďalekozrakosť (hypermetropia)
- Afakia
- Krátkozrakosť (myopia)
- Astigmatizmus
- Slabozrakosť (presbyopia)
- Tupozrakosť (amblyopia)

- Škúlenie (strabizmus)Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 130
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 130
Formát A5

Súvisiace produkty

GASTROENTEROLÓGIA

GASTROENTEROLÓGIA

Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením c..

9,00 € 31,00 €

DERMATOVENEROLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

DERMATOVENEROLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Dermatovenerológia sa venuje ochoreniam postihujúcim kožu a pohlavnú sústavu. Vzhľadom na veľký rozs..

9,00 € 31,00 €

OFTALMOLÓGIA

OFTALMOLÓGIA

V publikácii sú zdôraznené základné postupy pri najbežnejších očných problémoch, s ktorými sa všeobe..

9,00 € 31,00 €

KARDIOLÓGIA 1

KARDIOLÓGIA 1

Keďže kardiovaskulárne ochorenia majú dominantné miesto v úmrtnosti obyvateľstva na celom svete a vš..

9,00 € 31,00 €

URGENTNÁ MEDICÍNA

URGENTNÁ MEDICÍNA

Urgentná medicína je oblasť medicíny, ktorú by mal poznať každý lekár. Pokrok v poskytovaní neodklad..

9,00 € 31,00 €

CHIRURGIA

CHIRURGIA

Výber kapitol je kompromisom medzi možným a potrebným. Nachádzajú sa tu poranenia a ochorenia, ktoré..

9,00 € 31,00 €

UROLÓGIA

UROLÓGIA

V príručke nájdete veľmi potrebné kapitoly o neodkladných stavoch v urológii, napr. pri poraneniach ..

9,00 € 31,00 €

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chroni..

9,00 € 31,00 €

GYNEKOLÓGIA

GYNEKOLÓGIA

V publikácii nájdete najdôležitejšie problémy, s ktorými sa môžu všeobecní lekári stretnúť v praxi. ..

9,00 € 31,00 €