Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?


Poďte predchádzať závažnému ochoreniu pečene!..

13,00 €

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB


Praktické informácie pre všetkých, ktorí si chcú udržať zdravé srdce a cievy. ..

6,00 €

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU


Prehľad prejavov akútnych aj chronických foriem, diagnostika a možnosti liečby chorôb žlčníka a pank..

10,00 €

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?


Diétne zásady pre všetkých, ktorí už trpia na niektorú z pečeňových chorôb, prípadne majú dočasne al..

10,00 €

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?


Praktické rady, tipy a návody, ako priaznivo stravovaním a pohybovou aktivitou ovplyvniť zdravie srd..

6,00 €

ATEROSKLERÓZA

ATEROSKLERÓZA


Súbor preventívnych opatrení, vrátane rád, kedy podstúpiť vyšetrenia a ako sa orientovať vo výsledko..

10,00 €

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA


Vzory základných dokumentov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru. ..

8,00 €

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA


V kontexte profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov sa problematika sebareflexie dostáva do p..

8,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY


Ako riešiť konflikty konštruktívne a dopracovať sa tak k efektívnemu ukončeniu konfliktu?..

10,00 €

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ


Viete, ako nastaviť vyučovací proces z hľadiska psychohygieny?..

10,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY


Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU


Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru...

8,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE


Tipy ako budovať a udržiavať dobré vzťahy medzi zamestnancami aj napriek ich rôznorodým osobnostiam...

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR


Zákon o ochrane osobných údajov sa nemálo dotýka aj škôl a školských zariadení. Viete, za akých podm..

6,00 €

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo materiál „Zásady pre zvýšenie bezpečno..

6,00 €

Zobrazenie 16 až 30 z 143 (10 stránok)