• TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


O tom, prečo sa do predprimárneho vzdelávania zaviedla vzdelávacia oblasť Človek a svet práce a čo z toho vyplýva pre učiteľky v MŠ. Vrátane námetov na aktivity na rozvoj konštrukčných zručností.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    9,00 €

ks

Popis

Mnohé spontánne detské činnosti či hry obsahujú prvky, ktoré možno považovať za základ technického premýšľania a konštruovania. Táto skutočnosť vytvára predpoklad, že pri premyslenej podpore týchto predispozícií možno rozvinúť samotné technické a konštrukčné spôsobilosti potrebné na bežný život a zároveň vytvárajú predpoklad na ďalšie rozvíjanie profesionálnych technických spôsobilostí a zručností na vyšších stupňoch vzdelávania. Táto skutočnosť je jedným z hlavných dôvodov, kvôli ktorým sa do predprimárneho vzdelávania zaviedla vzdelávacia oblasť Človek a svet práce.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

OBSAH

1. Úvod
2. Inovácia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
3. Rozvoj technického premýšľania a konštruovania
3.1 Aktivita – drevené špajdle
4. Princípy rozvoja technického premýšľania a konštruovania
4.1 Aktivita – zvonkohra
4.2 Aktivita – vykrajovanie z cesta
4.3 Aktivita – vrtuľka
4.4 Aktivita – špagátový telefón
4.6 Aktivita – postavičky
5. Prírodovedné a technické vzdelávanie
5.1 Aktivita – mechanické autíčko
6. Záver



Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 31
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 31
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

 Odporúča prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. odborný garant a tvorca nového ŠVP ..

8,00 € 21,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

7,90 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

5,00 €