• POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-519-7

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ


Metodická príručka, ktorá sa zaoberá významom, cieľmi, metódami a najmä vhodnými hrami a činnosťami pre rozvíjanie pohybovej zručnosti u detí predškolského veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

materinky

Brožúra ponúka spojenie niekoľkých prístupov k realizácii pohybových činností v materskej škole v rámci súčasného predškolského vzdelávania.

Prvá časť textu sa snaží pomocou príkladov aj výkladu osvetliť, ako konkrétnymi pohybovými činnosťami napĺňať čiastkové ciele všetkých piatich vzdelávacích oblastí RVP PV.

Druhá rozsiahla časť sa venuje obsahu pohybových činností vhodných pre predškolské deti a metodike nácviku konkrétnych pohybových zručností. Schopnosť predškolských detí zvládnuť rôzne pohybové zručnosti je po mnoho generácií obdobná, vždy závisí od telesného a psychického vývoja detí, od úrovne poznatkov o tomto vývoji a tiež od vzniku nových pomôcok i športových odvetví.

Ďalšia časť sa obracia na tvorbu školských a triednych vzdelávacích programov a na ich zhodnotenie z hľadiska realizácie pohybových činností ako v režime dňa, tak aj v režime celej školy, a to vo vzťahu k potrebám detí a pestovaniu ich zdravia. V závere je uvedený príklad pohybových činností v tematickom celku ako príklad prepojenia pohybových a ďalších činností v tematickom celku.

Brožúra je určená najmä pedagógom materských škôl. Využijú ju aj rodičia, alebo študenti stredných, vyšších odborných a vysokých škôl, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi predškolského veku. Vhodná je aj na tvorbu programov pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo detí zo sociálne menej podnetného prostredia.

ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

OBSAH

1. Pohybové činnosti v materskej škole
2. Ciele výchovného programu a pohybové činnosti
3. Dieťa a jeho telo
4. Metódy realizácie pohybových činností
5. Pohybové činnosti v školskom a triednom vzdelávacom programe
6. Pohybové činnosti v integrovanom bloku

Záver
LiteratúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 152
Formát A5
Rok vydania 2023

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 152
Formát A5
Rok vydania 2023

Súvisiace produkty

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacm procese v materskej škole. Je rozdel..

17,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Je rozde..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je r..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €