• VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-503-6

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základné poznatky, ktoré pedagógom materských škôl môžu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese. Prináša praktické príklady a mnohé inšpiratívne podnety, ktoré podporia ich výtvarnú pedagogickú tvorivosť a pomôžu rozvíjať tvorivosť a schopnosti detí.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

materinky


Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je rozčlenený na tri časti. Didaktická časť predstavuje výtvarné činnosti ako neoddeliteľnú a významnú súčasť predškolského vzdelávania. Zhŕňa „informačnú výbavu“ učiteliek pre ich rozhodovanie v situáciách výtvarnej výchovy. Rozširuje a dopĺňa ich poznatkovú základňu, vedenie aj hodnotiacu reflexiu detských výtvarných aktivít. Uvádza ciele výtvarnej výchovy, jej prínosy pre rozvoj osobnosti dieťaťa, učivo, realizačné prostriedky výtvarné aj didaktické.
Metodická časť učiteľky uvádza do problematiky plánovania výtvarných činností ako súčasti integrovaných tematických celkov. Ponúka metodickú pomoc v podobe stratégií, „ako ísť nápadom oproti“, a na konkrétnych príkladoch v texte i prílohe navrhuje možnosti, ako s nápadmi ďalej metodicky pracovať. Tretiu časť knihy tvorí obrazový materiál s otázkami a úlohami, na ktorých si učiteľky môžu overiť funkčnosť novozískaných informácií.
Kniha je určená najmä pedagógom materských škôl, využijú ju aj budúci pedagógovia MŠ stredných, vyšších odborných a vysokých škôl a všetci, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi predškolského veku. Vhodná je aj na tvorbu programov pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo detí zo sociálne menej podnetného prostredia.

ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

OBSAH

Úvod
1. Pedagogické rozhodování učitelky MŠ ve výtvarné výchově
2. Výtvarná výchova, její cíle a prostředky realizace v MŠ
3. Didaktické prostředky přípravy a realizace výtvarné výchovy
4. Plánování činností ve výtvarné výchově v MŠ
5. Vzdělávací oblasti RVP PV doplněné se zaměřením
Závěr
Literatura
Příloha 1: Na Královské cestě (výtvarná reportáž)
Příloha 2: Podzim je prima, když nám není zima
Příloha 3: Zima přeje pohádkám, vyprávění a fantazii
Příloha 4: Když se jaro usmívá, tak nám smutno nebývá 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 170
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 170
Formát A5

Súvisiace produkty

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

Brožúra ponúka spojenie niekoľkých prístupov k realizácii pohybových činností v materskej škole v ..

17,00 €

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

edícia pre materinky Prosociálnosť, teda schopnosť pomôcť druhému, je podmienkou pre kvalitný ž..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá doprav..

17,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ako ..

17,00 €