• POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-86307-88-6

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí predškolského veku. Učiteľkám materských škôl poskytuje veľa podnetov na pochopenie nezastupiteľnej úlohy kvalifikovaného rozvoja pohybových schopností a zručností detí v spojitosti s rozvojom ostatných stránok ich osobnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky

materinky

Ako rozvíjať pohybové činnosti detí predškolského veku, aby z nich vyrástli budúci zdraví jedinci? Ďalšia veľmi dôležitá úloha, pred ktorou ako učiteľky v materskej škole stojíte. Nie je to však len pohyb, ktorý u detí rozvíjate. Deti pri pohybových hrách poznávajú seba a svoje telo, učia sa rešpektovať pravidlá hry, riešia problémy, spoznávajú kamarátov...

Brožúra vhodná na rozvoj pohybových aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy je rozdelená do šiestich, na seba plynule nadväzujúcich častí. Poskytuje základné informácie o vývoji telesnej stránky detí od narodenia, prináša obsah pohybových činností (konkrétne cvičenia) a metodiku nácviku konkrétnych pohybových zručností (hrubej a čiastočne aj jemnej motoriky) detí predškolského veku. Okrem iného sú veľmi hodnotnou i mnohé odporúčania a rady.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor: Mgr. Martina Kupcová

Autor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

OBSAH

1. Pohybové činnosti v materskej škole
2. Ciele výchovného programu a pohybové činnosti
3. Dieťa a jeho telo
       3.1. Rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky
       3.2. Rozvíjanie zmyslov
       3.3. Hudobno-pohybová výchova - rytmické a tanečné činnosti
       3.4. Základné športové zručnosti
       3.5. Cieľ: Rozvíjať pohybové schopnosti
       3.6. Cieľ: Podpora zdravia a telesnej i psychickej zdatnosti dieťaťa
       3.7. Cieľ: Osvojiť si poznatky, hodnoty a návyky vo vzťahu ku zdraviu, bezpečnosti a zdravému životnému štýlu
4. Metódy realizácie pohybových činností
5. Pohybové činnosti v školskom a triednom vzdelávacom programe
6. Pohybové činnosti v integrovanom bloku

Záver
LiteratúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra v PDF FORMÁTE
Počet strán 146
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra v PDF FORMÁTE
Počet strán 146
Formát A5

Súvisiace produkty

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacm procese v materskej škole. Je rozdel..

17,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Je rozde..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je r..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €