• ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-510-4

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

WEBINÁR
Brožúra sa venuje environmentálnej výchove v materskej škole. Získate dôležité teoretické poznatky o environmentálnej výchove, zároveň ale aj metodické. Učiteľky v materskej škole tiež upozorňuje na riziká pri realizácii environmentálnej výchovy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

materinky

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch častí. V teoretickej časti je predstavená inovatívna koncepcia environmentálnej výchovy, vrátane modelovo očakávaných výstupov. Stručne a zrozumiteľne sú na začiatku textu vysvetlené dôvody začlenenia environmentálnej výchovy a výchovy k udržateľnému rozvoju do rámcových vzdelávacích programov. Dôraz je kladený na to, aby si čitateľ uvedomil význam prostredia, v ktorom sa činnosti detí odohrávajú, predovšetkým školské záhrady.

V metodickej časti sú vytýčené všeobecne platné metodické poznámky a dôrazy, spomenuté sú tu aj odporúčania pre tvorbu alebo úpravu ŠVP. Autorka sa venuje hodnoteniu kvality a účinnosti a ponúka autoevaluačný dotazník hodnotenia kvality EVVO v MŠ. Praktická časť ponúka množstvo námetov na drobné aktivity, projekty, vychádzky do prírody, náučné chodníky a tematické integrované bloky. Pedagógovia tu nájdu rozličné nápady a námety (pokusy, hry, príbehy, nápady na vyrábanie a.i.) pre vlastnú pedagogickú činnosť.

Brožúra je určená najmä pedagógom materských škôl, využijú ju aj budúci pedagógovia MŠ stredných, vyšších odborných a vysokých škôl a všetci, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi predškolského veku. Inšpiráciu v nej ale nájdu nepochybne aj rodičia, starí rodičia alebo učitelia prvého stupňa ZŠ či ďalší pedagogickí pracovníci. Vhodná je aj na tvorbu programov pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo detí zo sociálne menej podnetného prostredia.


ODBORNÁ GARANCIA


Autorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

OBSAH

1. Úvod
2. Proč environmentální činnosti?
3. Terminologie
4. Environmentální výchova v předškolním věku
5. Význam prostředí
6. Pedagogické zásady a doporučení
7. Pedagogické prostředky a metody
8. Hodnocení
9. Rizika – nejčastější překážky realizace environmentální výchovy a jejich minimalizace
10. Praxe – inspirace a nápady
11. Příklady dobré praxe
12. Literatura a zdroje
13. Příloha


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 160
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 160
Formát A5

Súvisiace produkty

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

Realitou žiaľ je, že stále menej detí spieva a „muzicíruje", napriek tomu, že nás hudba obklopuje ta..

17,00 €

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

Táto brožúra obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význa..

17,00 €

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

PRIPRAVUJEMEBrožúra spracovaná v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy. Predkladá množstvo náme..

17,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

Brožúra ponúka spojenie niekoľkých prístupov k realizácii pohybových činností v materskej škole v ..

17,00 €

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

edícia pre materinky Prosociálnosť, teda schopnosť pomôcť druhému, je podmienkou pre kvalitný ž..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá doprav..

17,00 €

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

edícia pre materinky Prináša návody na osvojenie predplaveckej gramotnosti u detí predškol..

17,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

17,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ako ..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ho..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY (PDF)

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY (PDF)

edícia pre materinky Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

Hoci úlohou materskej školy nie je naučiť deti čítať a písať, je to práve materská škola, ktorá ..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY

edícia pre materinky Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevyn..

17,00 €