• PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-705-5

PRÁCA V RÔZNORODEJ TRIEDE


Možnosti podpory žiaka a učiteľa. Pomôcka na vytváranie takého školského prostredia, ktoré by poskytovalo všetkým žiakom rovnaké šance na dosiahnutie zodpovedajúceho stupňa vzdelania a zabezpečilo tak podmienky na naplnenie ich základného práva na vzdelanie.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Autorka – špeciálna pedagogička – ponúka mnohé možnosti podpory pre učiteľa a žiakov v heterogénnej triede pri snahe o optimálnu edukáciu všetkých zúčastnených.

Objasňuje základné pojmy a terminológiu, opisuje metódy, ktoré môže učiteľ aplikovať v bežnom vyučovacom procese (nielen) so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Venuje sa jednotlivým prejavom vývinových porúch učenia naprieč hlavnými vyučovacími predmetmi a konkrétnej podpore v škole, ako aj v domácom prostredí.

Predstavuje zásady a inšpiratívne prístupy vo vzťahu k žiakom s problémovým správaním, s nadaním, s poruchou autistického spektra.

Zoznamuje čitateľa s možnosťami spolupráce školy s rodinou ako bežnej súčasti vytvárania podmienok na vzdelávanie všetkým žiakom a v neposlednom rade s technikami evalvácie výsledkov práce v rôznorodej triede.

Súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní, ktoré reflektuje aj aktuálna legislatíva, majú za cieľ naplniť potreby edukácie, ktorá bude inkluzívna, čiže vzdelávať žiakov v podmienkach inklúzie. Zjednodušene povedané, žiak by už nemusel odchádzať zo svojej pôvodnej školy kvôli svojim ŠVVP, ale škola by mala vytvorené podmienky, ktoré dokážu reflektovať na jeho aktuálne potreby. 

Výhody:

  • Brožúra pomôže vytvoriť škole, resp. pedagógovi najefektívnejšiu stratégiu zahŕňajúcu celý súbor postupov smerujúcich k eliminácii oslabení žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnom školskom prostredí.    
  • Prináša postupy, ako identifikovať a spoznať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a poskytnúť mu adekvátnu formu podpory na úrovni učiteľ/žiak.
  • Približuje čitateľovi možnosti a zmysel evalvácie svojej práce a práce tímu. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PhDr. Monika Novotná, PhD.


OBSAH

Použité grafické symboly
Úvod
1. Základné pojmy a filozofické východiská
2. Pedagogická diagnostika ako prvý stupeň podpory žiaka so ŠVVP
3. Závery z odborného vyšetrenia a tvorba IVP
4. Možnosti podpory žiaka v škole – ŠPT ako ďalší stupeň podpory žiaka
5. Varovné signály a možnosti podpory žiaka s vývinovými poruchami učenia
6. Možnosti podpory žiaka s problémovým správaním
7. Možnosti podpory žiaka s nadaním
8. Možnosti podpory žiaka s PAS
9. Možnosti spolupráce školy s rodinou
10. Možnosti hodnotenia práce učiteľa – evalvácia a autoevalvácia
Zoznam použitých skratiek a značiek
Zoznam použitej literatúry Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 96
Formát A5

Súvisiace produkty

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ. ..

7,00 €

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

Žiaci všetkých vekových kategórií sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym k..

22,00 €

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

V pracovnom zošite KULIFERDO – Slohové cvičenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifi..

7,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

Vzhľadom na neustály nárast počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vznikol tento ..

7,00 €

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifick..

7,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

Sada piatich pracovných zošitov obsahuje:Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od 0 do 9 je urče..

17,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €