• PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 2

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-248-7

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 2


DRUHÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE Z ROKU 2016, KTORÉ OBSAHUJE VŠETKY ZMENY, KTORÉ V TOMTO OBDOBÍ VSTÚPILI DO PLATNOSTI: Hlavným cieľom publikácie je priniesť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podrobné informácie k problematike zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa môže mnohokrát existenčne dotknúť činnosti samotného zdravotníckeho zariadenia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 € 9,00 €

ks

Popis

Táto publikácia s podtitulom Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi je už druhou publikáciou, ktorou pokračujeme v edícii Právna sebaobrana lekára. Ťažiskovo sa v nej venujeme téme zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa existenčne týka výkonu zdravotníckeho povolania. Spory s pacientmi a ich rozmanitosť, a to s ohľadom na dynamický vývoj právneho prostredia a odpozorovávania moderných tendencií ochrany práv pacienta, si vyžadujú prehľad o tom, čo robiť a ako sa možno účinne brániť.
V tejto publikácií však nájdete oveľa viac, množstvo príkladov z praxe, ktoré boli riešené súdmi a ktorých závery môžete podporne aplikovať aj vo vašom prípade, rovnako aj to, ako v prípade zodpovednosti ochrániť svoju prax pred uplatňovanými nárokmi pacienta a čo všetko môžete použiť na svoju obranu.

Vďaka získaným informáciám môžete minimalizovať či úplne zvrátiť dopady zodpovednosti na vaše zariadenie:
• budete vedieť ako argumentovať a brániť sa,
• môžete predchádzať vzniku súdneho sporu,
• môžete nájsť optimálne riešenie pre vašu prax,
• budete vedieť brániť svoju profesionálnu česť a meno a
• odhalíte nekompetentného advokáta.

Druhé vydanie z roku 2016 obsahuje všetky zmeny, ktoré v tomto období vstúpili do platnosti.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka

OBSAH

 1. Občianskoprávna zodpovednosť lekára a zdravotníckeho zariadenia
 2. Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť za škodu — základné rozdiely
 3. Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 4. Skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti
 5. Kto je zodpovedný za škodu a ujmu pacienta, príp. jemu blízkych osôb
 6. Spôsob a rozsah náhrady škody
 7. Zníženie náhrady škody
 8. Nároky uplatňované voči zdravotníckemu zariadeniu vo veci ochrany osobnosti
 9. Premlčanie a preklúzia práv uplatňovaných voči zdravotníckemu zariadeniu
10. Ako vyzerá konanie pred súdom
11. Náklady sporov s pacientmi
12. Minimalizácia rizík spojených so zodpovednosťou zdravotníckeho zariadenia
13. Občianskoprávna zodpovednosť pacienta 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 148
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 148
Formát A5

Súvisiace produkty

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1 + 2 BALÍK

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1 + 2 BALÍK

Vydanie brožúr je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandalizácia leká..

14,00 € 18,00 €

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1

Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandali..

9,00 € 20,00 €