• PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1 + 2 BALÍK

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1 + 2 BALÍK


DRUHÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE BROŽÚR, KTORÉ OBSAHUJÚ VŠETKY ZMENY, KTORÉ V ROKU 2016 VSTÚPILI DO PLATNOSTI: Pomocou brožúry Právna sebaobrana lekára 1 sa budete vedieť úspešne brániť pred médiami, ktoré sa vás snažia škandalizovať a pred útokmi zo strany agresívnych pacientov. Takisto minimalizujete straty v prípade, že ste pochybili. Hlavným cieľom druhej brožúry je zase priniesť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podrobné informácie k problematike zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa môže mnohokrát existenčne dotknúť činnosti samotného zdravotníckeho zariadenia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    18,00 € 14,00 €

ks

Popis

Vydanie brožúr je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandalizácia lekárov zo strany médií, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov zo strany poisťovní, kde sa ako argument uvádza aj nespokojnosť zo strany pacientov.

Aj uvedené príklady potvrdzujú, ako je veľmi dôležité, aby ste mali okrem medicínskych znalostí aspoň základný prehľad o tých častiach Trestného zákona, s ktorými môžete byť pri výkone svojho povolania konfrontovaný. Vďaka získaným informáciám budete adekvátne reagovať v prípade ataku, zvolíte správnu prevenciu pred právnymi spormi v lekárskej praxi, minimalizujete negatívne dôsledky v prípade súdneho sporu alebo včas odhalíte nekompetentného advokáta.

Ťažiskovo sa v brožúrach venujeme téme zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa existenčne týka výkonu zdravotníckeho povolania. Spory s pacientmi a ich rozmanitosť, a to s ohľadom na dynamický vývoj právneho prostredia a odpozorovávania moderných tendencií ochrany práv pacienta, si vyžadujú prehľad o tom, čo robiť a ako sa možno účinne brániť.

V brožúrach však nájdete oveľa viac, množstvo príkladov z praxe, ktoré boli riešené súdmi a ktorých závery môžete podporne aplikovať aj vo vašom prípade, rovnako aj to, ako v prípade zodpovednosti ochrániť svoju prax pred uplatňovanými nárokmi pacienta a čo všetko môžete použiť na svoju obranu. Vďaka získaným informáciám môžete minimalizovať či úplne zvrátiť dopady zodpovednosti na vaše zariadenie:
• budete vedieť ako argumentovať a brániť sa,
• môžete predchádzať vzniku súdneho sporu,
• môžete nájsť optimálne riešenie pre vašu prax,
• budete vedieť brániť svoju profesionálnu česť a meno a
• odhalíte nekompetentného advokáta.

Druhé vydanie z roku 2016 obsahuje všetky zmeny, ktoré v tomto období vstúpili do platnosti.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka
JUDr. Martin Hudák, advokát

OBSAH

Právna sebaobrana lekára 1 
1. Trestnoprávna zodpovednosť lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 2. Trestné činy
 3. Trestné oznámenie z pohľadu lekára ako poškodeného aj ako páchateľa
 4. Kto je kto v trestnom konaní
 5. Základné štádiá trestného konania
 6. Práva v trestnom konaní
 7. Ako sa brániť v jednotlivých štádiách trestného konania?
 8. Aké dôkazné prostriedky a obmedzenia sa použijú na objasnenie trestného činu?
 9. Najčastejšie vady dokazovania a ako ich využiť vo vlastný prospech
10. Možnosti ukončenia trestného konania
11. Ako vyzerá súdny proces
12. Aký trest môže byť uložený za trestný čin
13. Opravné prostriedky a ich použitie
14. Prevencia a minimalizácia následkov odsúdenia v lekárskej praxi
15. Prípadové štúdie

Právna sebaobrana 2
1. Občianskoprávna zodpovednosť lekára a zdravotníckeho zariadenia
2. Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť za škodu — základné rozdiely
3. Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
4. Skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti
5. Kto je zodpovedný za škodu a ujmu pacienta, príp. jemu blízkych osôb
6. Spôsob a rozsah náhrady škody
7. Zníženie náhrady škody
8. Nároky uplatňované voči zdravotníckemu zariadeniu vo veci ochrany osobnosti
9. Premlčanie a preklúzia práv uplatňovaných voči zdravotníckemu zariadeniu
10. Ako vyzerá konanie pred súdom
11. Náklady sporov s pacientmi
12. Minimalizácia rizík spojených so zodpovednosťou zdravotníckeho zariadenia
13. Občianskoprávna zodpovednosť pacienta 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 2 x brožúra
Počet strán 196 + 148
Formát 2 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu 2 x brožúra
Počet strán 196 + 148
Formát 2 x A5

Súvisiace produkty

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 2

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 2

Táto publikácia s podtitulom Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi je už druhou publikáciou, kt..

9,00 € 20,00 €

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1

PRÁVNA SEBAOBRANA LEKÁRA 1

Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandali..

9,00 € 20,00 €