• PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-715-9

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT


Pracovný zošit prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavený podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 

Moderne spracovaný pracovný zošit s inovatívnymi prvkami kopíruje obsahovú náplň učebnice a zmysluplne ju dopĺňa. Učebnica a pracovný zošit tvoria jeden celok, pracovný zošit slúži pre žiaka na tvorbu portfólia zo získaných pozorovaní pokusmi a bádateľskými aktivitami.

Koncepcia je založená na bádaní, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (najmä pokusmi). Tie si zaznamenávajú formou vlastných poznámok, nákresov, nalepovaním výstrižkov a obrázkov. Zapisujú si riešenia úloh z učebnice a výsledky bádania. 


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autori:
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
RNDr. Veronika Zvončeková 

OBSAH

Neživá príroda
Vzduch je všade
Je vietor vzduch?
Teplo a teplota
Premeny vody
Rozpustí sa alebo roztopí?
Obeh vody v prírode
Aké bude počasie?
Porovnávame objem a hmotnosť
Pláva alebo sa potopí?

Človek
Čo sa deje so zjedenou potravou
Vieme či správne jeme?
Voda naša každodenná
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím

Živočíchy
Živočíchy a ich prostredie
Ryby sú vodné stavovce
Prečo sú žaby obojživelníky?
Ktoré stavovce sa plazia?
Ktoré stavovce lietajú?
Čo sú cicavce?
Bezstavovce sú živočíchy bez kostry

Rastliny
Ako žijú rastliny?
Z čoho vyrastie?
Život stromu v lese
Čo pestujeme na poli
Prírodná lekáreň
Jedovaté rastliny a huby
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím  


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 56
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 56
Formát A4

Súvisiace produkty

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

  Koncepcia moderne spracovanej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských ..

10,00 €

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

  Pracovný zošit tematicky kopíruje učebnicu VLASTIVEDY pre 3. ročník základných škôl. Obsah..

6,00 €

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

  Učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď k obci, ..

10,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13407:11-A2201 Povinnou súčasťou obsahu vzdel..

6,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je..

6,00 €

PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 1. roč. ZŠ a ZADARMO získate: Metodickú pr..

6,00 €

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/8358:4-10K0 Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvo..

6,00 €