• PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-720-3

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF


PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín prírodovedy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

 

Metodické poznámky poskytujú užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 3.ročníka: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ.

Metodická príručka je materiálom pre učiteľov na uľahčenie práce s učebnicou a pracovným zošitom, poskytuje námety na rôzne aktivity, aby učebnica nebola jediným zdrojom poznania pre žiakov. Učitelia v nej nájdu koncepciu učebnice a pracovného zošita, návrh tematického plánu, štruktúru tém v učebnici a v pracovnom zošite, metodické poznámky k jednotlivým témam, zoznam pomôcok a materiálu na bádateľské aktivity. Okrem metodických poznámok k jednotlivým témam, publikácia obsahuje množstvo doplnkových aktivít, inšpirácií a odborných poznatkov, ktoré sú zdrojom nápadov pre pedagógov i rodičov. 

Metodické poznámky poskytujú okrem vysvetliviek a návrhov ako viesť vyučovaciu hodinu, aj zásobu bádateľských aktivít a nápadov pre učiteľov na obohatenie vyučovania najmä o zážitkové aktivity založené na vlastnom skúmaní a objavovaní žiakov. Pri témach, ktoré nie je možné realizovať pozorovanie prírodných javov v reálnom prostredí, alternatívou je pozorovanie prostredníctvom digitálnych technológií.


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
RNDr. Veronika Zvončeková 


OBSAH

Úvod
Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu
Koncepcia učebnice a pracovného zošita
Štruktúra tém v učebnici
Štruktúra tém v pracovnom zošite

Neživá príroda
Vzduch je všade
Je vietor vzduch?
Teplo a teplota
Premeny vody
Rozpustí sa alebo roztopí?
Obeh vody v prírode
Aké bude počasie?
Porovnávame objem a hmotnosť
Pláva alebo potopí sa?

Človek
Čo sa deje so zjedenou potravou?
Vieme či správne jeme?
Voda naša každodenná
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím!

Živočíchy
Živočíchy a ich prostredie
Ryby sú vodné stavovce
Prečo sú žaby obojživelníky?
Ktoré stavovce sa plazia?
Ktoré stavovce lietajú?
Čo sú cicavce?
Bezstavovce sú živočíchy bez kostry

Rastliny
Ako žijú rastliny?
Z čoho vyrastie?
Život stromu v lese
Čo pestujeme na poli
Prírodná lekáreň
Jedovaté rastliny a huby
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím!
Zoznam pomôcok a materiálu na bádateľské aktivity   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 72
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 72
Formát A4

Súvisiace produkty

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

  Koncepcia moderne spracovanej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských ..

10,00 €

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

  Moderne spracovaný pracovný zošit s inovatívnymi prvkami kopíruje obsahovú náplň učebnice ..

6,00 €