• ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZŠ

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZŠ


Vzdelávací program ponúka príležitosť pre oživenie, rozvoj pedagogických kompetencií v oblasti rozvoja sociálneho správania a morálneho konania žiakov základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Téma vzdelávania je vysoko aktuálna, keďže v súčasnom spoločenskom prostredí sa prehlbuje kríza vhodného sociálneho a morálneho správania jednotlivcov.

Uvedomujeme si, že škola nemôže suplovať úlohu rodiny, ale vieme, že môže výrazne ovplyvniť sociálne správanie a morálne konanie žiakov. Vzdelávací program dáva pedagógom príležitosť pre využitie ponúkaných metód na rozvoj kompetencií žiakov a oživenie svojich poznatkov a kompetencií v spomínaných oblastiach.

Po absolvovaní programu získa absolvent prehľad o teóriách sociálneho a morálneho vývinu žiaka, teoretický vstup do danej témy a praktické nástroje/metódy na rozvoj sociomorálnych kompetencií žiaka, ktoré môže realizovať na triednických hodinách, etickej výchove, občianskej výchove a pod. 


TRVANIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

10 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková
Lektorka pracuje ako učiteľka v ZŠ s MŠ, čiastočne ako školský psychológ a lektor pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Má za sebou 20 rokov praxe ako učiteľka a riaditeľka MŠ, diagnostickú a terapeutickú prax v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva, 17 ročnú prax ako pedagóg na ZŠ (aj VŠ). Zaujíma sa o problematiku pedagogickej diagnostiky, sociálneho a morálneho vývinu, témy integrácie a inklúzie.


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Predpoklady socio-morálneho správania

Charakteristika žiaka

Teórie morálneho vývinu

Morálny a sociálny vývin

Morálne usudzovanie, sociometria

Sociálna interakcia učiteľ – žiak

Stimulácia socio-morálneho vývinu

Metódy stimulácie sociálneho a morálneho konania

Návrh aktivít

Etická výchova, problémové správanie a príležitosti pre socio-morálny rozvoj žiaka 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre učiteľov v základnej škole, v nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia, pedagogických asistentov, vychovávateľov v základnej školy, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pracovníkov.

 

SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou a je ukončený vydaním certifikátu.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola, osemročné gymnázium
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ v základnej škole, v nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia, pedagogický asistent, vychovávateľ v základnej školy, špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pracovník.
Trvanie 10 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola, osemročné gymnázium
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ v základnej škole, v nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia, pedagogický asistent, vychovávateľ v základnej školy, špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pracovník.
Trvanie 10 hodín

Súvisiace produkty

SYNDRÓM VYHORENIA U PEDAGÓGOV

SYNDRÓM VYHORENIA U PEDAGÓGOV

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

STRES MANAŽMENT U PEDAGÓGOV

STRES MANAŽMENT U PEDAGÓGOV

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

Medzi najčastejšie profesie, u ktorých hrozí syndróm vyhorenia, patria učitelia. Práve oni totiž čas..

20,00 €

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

Článok prináša konkrétne metódy a spôsoby precvičovania a upevňovania kompetencií využiteľných na vy..

6,00 €