• ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-125-1

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

NAJPREDÁVANEJŠIE
Ako efektívne riešiť šikanovania v škole? Získajte právnu istotu a osvojte si, ako v pokoji, s istotou a správne zvládnuť špecifické situácie pri identifikácii šikanovania. Tým ho eliminujete už v zárodkoch. Nadobudnete zručnosti na vhodnú argumentáciu v komunikácii so žiakmi aj s rodičmi a profesionálny pohľad na problematiku od právnika aj psychológa.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    29,00 €

ks

Popis

„Výsledky prieskumov sú jasné... my vám však ponúkame riešenie, nie teóriu..."
Brožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom efektívne riešenie problematiky a upozorňuje na prekážky, ktoré sa v praxi vyskytujú (neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia).
  • Ponúka argumenty, ktoré môže učiteľ pri rozhovore s rodičmi použiť. Získate pohľad na problematiku z legislatívneho hľadiska.
  • Budete tak vedieť ovplyvniť priebeh šikanovania a jeho riešenie hneď od začiatku.
  • V brožúre vám prinášame pohľad psychológa aj právnika na konkrétnu situáciu šikanovania v škole a ich návrhy na riešenie vo vzťahu k výsledku.
  • Zároveň vás upozorníme aj na najčastejšie nedostatky, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú priebeh šikanovania.
Súčasťou brožúry je aj DVD s filmom Skazená mládež (réžia: Ilmar Raag), ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti. Film odráža kruté svedectvo o tom, aké dôsledky môže mať ignorovanie ponižovania ľudskej dôstojnosti a šikanovania v škole zo strany rodičov a učiteľov. Film získal zvláštnu cenu poroty na 42. Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
PaedDr. Mgr. Viktor Križo
PhDr. Eva Smiková, PhD.
Mgr. Anežka Turošíková
 
Brožúra Šikanovanie v škole v hlavnom spravodajstve na TV Markíza - pozrite si video: 

OBSAH

Obsah
Predslov
1. Úvod
2. Riziká, ktoré prináša šikanovanie
2.1 Imidž školy
2.2 Klíma školy
2.3 Atmosféra v triede
2.4 Pracovné prostredie
2.5 Študijné výsledky
3. Šikanovanie v školskom prostredí
3.1 Kedy a kde najčastejšie dochádza k šikanovaniu?
3.2 Aktér a obeť
3.3 Prejavy šikanovania
3.4 Priebeh – fázy šikanovania
3.5 Dôsledky šikanovania
4. Riešenie problematiky šikanovania v základných a stredných školách
4.1 Faktory, ktoré bránia efektívnemu riešeniu šikanovania
4.2 Postup pri riešení šikanovania
4.3 Úlohy zamestnancov školy
4.4 Výchovné opatrenia
4.5 Spolupráca školy s inými inštitúciami
5. Právna zodpovednosť
5.1 Legislatívne východiská
5.2 Trestné právo
5.3 Správne právo
5.4 Ústavné právo
5.5 Medzinárodné právo
5.6 Pohľad právnika na problematiku šikanovania
6. Efektívna prevencia násilia a šikanovania
7. Prílohy a vzory
8. Zoznam bibliografických odkazov  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 102
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 102
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT TRIEDY

MANAŽMENT TRIEDY

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov?Úlohy, pred kt..

9,00 € 26,00 €

ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

Prevencia konfliktov a riešenie špecifických situácií s rozvedenými rodičmi a ich dieťaťom formou le..

10,00 € 26,00 €

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestny..

26,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

Dozviete sa ak, čo robiť pri konfliktoch v triede a ako predchádzať problémovým situáciám a kto Vám ..

9,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

Teda, musí ísť o zmenu:na organizačnej, celoškolskej úrovni (vytvorenie oficiálneho a systémového pr..

9,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

Je potrebné, aby rodič od učiteľa cítil, že mu ide o odborné psychologické poradenstvo a nie o to, a..

3,00 €

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

 Článok obsahuje:námety na aktivity zamerané na elimináciu prejavov slovnej agresie detí na pre..

7,00 €

BALÍK RIEŠENIE PROBLÉMOV

BALÍK RIEŠENIE PROBLÉMOV

KONFLIKTY V ŠKOLESprievodca, ktorý pedagógov naučí reagovať na konflikty správne tak, aby ich zvláda..

50,00 € 136,00 €