• ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-868-7

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

NOVINKA WEBINÁR
Všetko o kyberšikane a šikanovaní v škole v kontexte trestného zákona.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Šikanovanie v školách je náročná problematika, s ktorou sa musia školy pasovať denno-denne. Aj napriek ich snahe, z médií sa stále dozvedáme o tragických udalostiach, ktoré sú následkom šikanovania v školskom prostredí. Naša brožúra neponúka pohľad psychológa ale práve naopak, nazerá na problematika šikanovania z legislatívneho pohľadu a upozorňuje na trestnoprávnu zodpovednosť, napĺňanie skutkovej podstaty trestného činu v súvislosti s trestným zákonom a zákonom o priestupkoch a možné sankcie voči agresorovi. 

Brožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom efektívne riešenie problematiky šikanovania v škole.

  • Upozorňuje na právnu zodpovednosť zamestnancov školy o ochrane detí a žiakov.
  • Pripomína novú právnu úpravu v Trestnom zákone SR, ktorá zaviedla osobitnú skutkovú podstatu trestného činu kybernetickej šikany.
  • Definuje prejavy šikanovania, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku voči občianskemu spolunažívaniu.
  • Zvyšuje povedomie o rizikách agresívneho správania vo fyzickom a aj online priestore.
  • Zdôrazňuje elimináciu rizík a podmienok na výskyt šikany v školskom prostredí.
  • Obsahuje ukážky riešenia šikanovania v škole.  ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: JUDr. Danica Bedlovičová
 


OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívne východiská
     2.1 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
     2.2 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3. Terminológia šikanovania, kyberšikanovania s príkladmi
     3.1 Kyberšikanovanie verzus klasické šikanovanie
4. Trestná zodpovednosť žiaka, ktorý je agresorom
5. Povinnosti riaditeľa, pedagóga, odborného zamestnanca
6. Prevencia šikanovania
     6.1 Anonymný dotazník
7. Šikanovanie žiakov pedagogickými zamestnancami
8. Záver
9. Interná norma – ukážka 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 72
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 72
Formát A5

Súvisiace produkty

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 20. MAREC 2024Vznik publikácie podnietila nová legislatíva, ktorú pre školy a ..

83,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE

Každá práca so sebou prináša situácie, ktoré si vyžadujú oznámenie zlej správy – tak aj v školstve, ..

22,00 €

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

250,00 €

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

Program podáva prehľad rizikových javov spojených s užívaním informačných a komunikačných prost..

40,00 €