• KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-853-3

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE


Efektívny, praktický a pomáhajúci štýl komunikácie pedagóga s rodičmi žiakov pri riešení problémov.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  22,00 €

ks

Popis

Každá práca so sebou prináša situácie, ktoré si vyžadujú oznámenie zlej správy – tak aj v školstve, keď riaditeľ, triedny učiteľ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, psychológ... komunikuje nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. A aj keď za zlé správy nenesieme osobnú zodpovednosť, často by sme sa im najradšej vyhli a vôbec sa o nich nerozprávali. Vnímame, že ťažké témy sú vyčerpávajúce a neodovzdávame ich druhým radi. Mnohokrát sa chtiac-nechtiac stávame poslami zlých správ. Ľudia sú náchylní hnevať sa na tých, ktorí im hovoria veci, ktoré nechcú počuť – čiže strieľajú do posla. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú preto často konfrontovaní s rôznymi reakciami od rodičov. Hovoria im nielen pozitíva o ich deťoch, ale aj tienisté stránky, upriamujú pozornosť na oblasti, ktorým sa treba viac venovať, ktoré by bolo treba vylepšiť… a následne prichádzajú rôzne reakcie, postoje a rôzne slová. 

Mnoho konfliktných a krízových rozhovorov čaká na každého človeka, ktorý pracuje s deťmi a dospelými. Konflikty sú totiž súčasťou ľudského nažívania. Zdanlivo obyčajná komunikácia o problémoch dieťaťa sa môže ľahko zvrtnúť do veľkého nedorozumenia, hádky či osočovania. Čo s tým? Ako sa zachovať? V knihe sa dozviete, čo sa deje v človeku, ak prežíva krízu, konflikt, strach či hnev. Dozviete sa, ako rozumieť emóciám a ako počúvať druhého. Ale aj to, ako si zachovať nadhľad a ako komunikovať problémy a viesť krízovú komunikáciu. 


Kniha prináša:

 • návody, ako sa rozprávať nielen s ľuďmi, s ktorými máme spoločné názory a prežívanie, ale aj s tými, ktorí hľadia na svet inak ako my; počúvať, rešpektovať a zároveň si zachovať svoj postoj a vnútorný pokoj,
 • analýzu, ako reagujeme v emočne napätých situáciách,
 • odhalenia, čo sa skrýva za slovami a reakciami komunikačného partnera,
 • pravidlá, ktoré zvyšujú možnosť dobrého vyriešenia konfliktu
 • nielen zaujímavé, ale najmä praktické tipy, ako zvládať náročné rozhovory s rodičmi,
 • kapitolu venovanú rizikovému správaniu detí/mladistvých; predstavenie niekoľkých náročných kritických situácií, z ktorých pramenia rôzne reakcie a správanie detí: čo dieťa prežíva, ako rozpoznať varovné signály, ako včas zasiahnuť a vhodnou intervenciou pomôcť dieťaťu,
 • pomôže aj pri komunikácii všeobecne – so žiakmi, s kolegami, v súkromí... 


ODBORNÁ GARANCIA


Autor:  PaedDr. Katarína Winterová, sociálna pedagogička, rodičovská poradkyňa a koučka v súkromnej praxi


OBSAH

Úvod
1. Posol zlých správ
1.1 Dá sa posol zachrániť?
2. Komunikácia
2.1 Čo bráni komunikácii
2.2 Efektívna komunikácia
3. Nenásilná komunikácia
4. Umenie počúvať
4.1 Úrovne počúvania
5. Empatia a asertivita
6. Kríza a konflikt

6.1 Kríza
6.2 Konflikt
6.3 Stratégie riešenia a zvládania konfliktov
7. Ako reagujeme v emočne napätých situáciách
8. Emócie
9. Čo sa deje, keď…?

9.1 Čo sa deje, keď je dieťa ohrozené samovraždou?
9.2 Čo sa deje, keď sa v mojej triede vyskytne šikanovanie?
9.3 Čo sa deje, keď sa môj žiak sebapoškodzuje?
9.4 Čo sa deje, keď môj žiak zažíva rozvod rodičov?
10. Krízová komunikácia
10.1 Koučovací prístup Záver  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 88
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 88
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

Šikanovanie v školách je náročná problematika, s ktorou sa musia školy pasovať denno-denne. Aj napri..

22,00 €

RESQL MINI

RESQL MINI

  Prieskumy v školách potvrdili častý výskyt šikanovania a násilia v rôznych prejavoch. Ško..

950,00 €

RESQL MIDI

RESQL MIDI

  Prieskumy v školách potvrdili častý výskyt šikanovania a násilia v rôznych prejavoch. Ško..

1 450,00 €

RESQL MAXI

RESQL MAXI

  Prieskumy v školách potvrdili častý výskyt šikanovania a násilia v rôznych prejavoch. Ško..

3 000,00 €

PSYCHOHYGIENICKÉ MINIMUM PEDAGÓGOV

PSYCHOHYGIENICKÉ MINIMUM PEDAGÓGOV

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – EFEKTÍVNA KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – EFEKTÍVNA KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CARPE DIEM... ALE BEZ STRESU

CARPE DIEM... ALE BEZ STRESU

Okrem teoretických reflexií problematiky záťaže a stresu či analýzy vybraných koncepcií záťaže a str..

33,00 €

ÚSMEV A SMÍCH U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

ÚSMEV A SMÍCH U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Hlavnou témou knižky uznávaného českého psychiatra je úsmev a smiech z rôznych uhlov pohľadu. V úvod..

20,00 €

PŘÍBĚH ZMĚNY

PŘÍBĚH ZMĚNY

Zmena, novinka, premena, reforma, posun správnym smerom, transformácia, alebo dokonca prevrat – koľk..

11,00 € 28,00 €