Články

6. november 2017 Bratislava / 14. november 2017 Košice

Konferencia určená všetkým riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe

...a ktorí chcú hrať v škole fér

 

PRE KOHO?

Viac ako 200 účastníkov, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe a chcú hrať fér.


ČO?

Bohatý odborný program – prednášky a voliteľné popoludňajšie workshopy, ktoré vám pomôžu, aby ste boli v konaní k svojmu okoliu fér.


KTO?

Renomovaní prednášajúci, ktorí vedia, ako byť fér k učiteľom, žiakom, aj rodičom.


S KÝM?

Účasť zástupcov MŠVVaŠ SR, priamo riadených a profesijných organizácií z oblasti školstva, ktoré kontrolujú dodržiavanie fair-play.


Obrázky


Tematické oblasti konferencie ŠKOLA 2017/2018:

1. Personálne riadenie

Oblasť: fair-play v oblasti personalistiky a manažovania ľudských zdrojov
Lektori:

 • JUDr. Danica Bedlovičová
  Právnička, mediátorka
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
  Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
  Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

2. Ekonomické a finančné riadenie

Oblasť: fair-play v oblasti účtovníctva a financií v škole
Lektori:

 • Ing. Gabriela Petrúšková
  Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA
  Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Medziľudské vzťahy a komunikácia

Oblasť: fair-play vo vzťahoch medzi školou, žiakmi a ich rodičmi
Lektori:

 • Ing. Dr. Nora Lauková
  Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.
 • PhDr. Dáša Spillerová (BRATISLAVA)
  Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants
 • PhDr. Mária Gedeónová (KOŠICE)
  Psychologička, Psychologické preventívne centrum Košice

Poplatok za 1 osobu zahŕňa:

 • Účasť na konferencii.
 • Materiály ku konferencii.
 • Celodenné občerstvenie, vrátane obeda.
 • Zborník z konferencie na stiahnutie – prístup k prezentáciám.


Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci minuloročného programu a prelistujte si ZBORNÍK z konferencie ŠKOLA 2016/2017, ktorá sa konala minulý rok v Bratislave a Košiciach.

Priblížte si tie najzaujímavejšie momenty z konferencie, pripomeňte si najhlavnejšie myšlienky z jednotlivých prednášok, pozrite si spoločné fotografie.

ZBORNÍK Z KONFERENCIE ŠKOLA 2016/2017 SI MÔŽETE PRELISTOVAŤ TU.

Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.
Vaše RAABE