Články

Program odbornej konferencie

8:00-9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
  a šálka dobrej rannej kávy
   
9:00-9:30 OTVORENIE KONFERENCIE
  Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018+
  úvodné otvorenie konferencie
  Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová 
  Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka
   
 
BLOK I.
   
9:30-10:00 Prínos asistenta učiteľa pre školu
  PaedDr. Mária Tekelová
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   
10:00-10:30 Ako zmeniť VZN v prospech školy?
  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
  advokát, katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach
   
10:30-11:00 PRESTÁVKA
  občerstvenie
   
 
BLOK II.
   
11:00-11:30 Zmeny v škole bez kriku a hádok
  Mgr. Dušana Bieleszová
  školská mediátorka
   
11:30-12:00 Ako robiť IT v škole lepšie? 
  Mgr. Michal Lenhart
  Modern Classroom SSP, Microsoft Slovakia, s. r. o.
   
12:00-13:00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed, občerstvenie
   
13:00-14:30 BLOK WORKSHOPOV I.
   
  Dajte červenú komunikačným šumom
  Ing. Dr. Nora Lauková
  terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s. r. o.
   
  GDPR v praxi škôl - zmenili ste všetko potrebné?
  Mgr. Tatiana Valentová
  špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov
   
  Asistent učiteľa - ako to robiť lepšie?
  Mgr. Janka Ďuratná
  školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin
   
14:30-14:45 PRESTÁVKA
  presun na workshopy
   
14:45-16:15 BLOK WORKSHOPOV II.
   
  Dajte červenú komunikačným šumom
  Ing. Dr. Nora Lauková
  terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s. r. o.
   
  GDPR v praxi škôl - zmenili ste všetko potrebné?
  Mgr. Tatiana Valentová
  špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov
   
  Asistent učiteľa - ako to robiť lepšie?
  Mgr. Janka Ďuratná
  školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin
   
16:15 - 16:30 UKONČENIE 
  tombola