Články

Program

8:00-9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
  a šálka dobrej rannej kávy
   
9:00-9:10 OTVORENIE KONFERENCIE
   
  Úvodné slovo
  Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelová 
  Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka
   
9:10-9:30 Hodnotenie plnenia úloh v regionálnom školstve
  Ing. Zuzana Baranovičová
  Úrad vlády SR, Implementačná jednotka
   
9:30-10:45 BLOK I.
   
  Hladký prechod na nový zákon
  Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
  riaditeľ Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR
   
  Ako ďalej v profesijnom rozvoji?
  Ing. Marián Valent, PhD. (BA); PaedDr. Darina Výbohová, PhD. (PO)
  zástupca riaditeľa RP MPC Banská Bystrica pre pedagogickú činnosť
riaditeľka sekcie profesijného rozvoja GR MPC Bratislava
   
  Diskusia
   
10:45-11:15 PRESTÁVKA
  občerstvenie
   
11:15-12:30 BLOK II.
   
  Prehľad zmien v školstve v školskom roku 2019/2020
  Ing. Marian Galan, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
  generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej MŠVVaŠ SR 
   
  Čo priniesli "obedy zadarmo" pre riaditeľa? 
  Mgr. Iveta Moravcová
  vedúca odboru školstva, MÚ Hlohovec
   
  Diskusia
   
12:30-13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed, občerstvenie
   
13:30-15:00 BLOK III.
   
  Vezmi si späť svoj mozog! 
  Ing. Ján Sládek
Body and Brain Slovakia, s. r. o., terapeut a inštruktor systému Body and Brain, konateľ
   
  Zmeny v pracovno-právnych vzťahoch
  Ing. Jarmila Belešová (BA); Mgr. Hilda Dudáková (PO);
  Štátna školská inšpekcia, riaditeľka Osobného úradu Bratislava;
MŠVVaŠ SR, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu
   
  Diskusia
   
15:00 - 15:30 UKONČENIE 
  tombola