Články

Program | ŠKOLA 2023/2024

19.10.2023 | štvrtok
 
8.30 – 9.20 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 
   
9.20 – 9.45 OTVORENIE KONFERENCIE
Iveta Malachovská

moderátor konferencie


Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka


9.45 – 11.00 HLAVNÉ REFERÁTY I.

Lovci a zberači pred tabletom
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik INESS


Rizikové správanie v dospievaní v kontexte digitalizácie
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

vysokoškolská pedagogička, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre


Zlyhanie by nemalo byť možnosťou. Poučenie z reforiem školského vzdelávania v strednej a východnej Európe
Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko


11.00 – 11.30

PRESTÁVKA
občerstvenie
 
11.30 – 12.30 HLAVNÉ REFERÁTY II.

Čo sa budú deti učiť od roku 2026?
Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

   

Digitálna revolúcia 2.0: Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ, Národné centrum pre digitálnu transformáciu, expert pre UI vo vzdelávaní


Vzdělanost jako cesta k vědomé společnosti
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl12.30 – 14.00

OBEDNÁ PRESTÁVKA
obed, občerstvenie

   
14.00 – 15.30 SEMINÁRE, WORKSHOPY I.
   

Aktuálne zmeny v školskej legislatíve
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva


Ako pracovať s deťmi/žiakmi cudzincov
Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania


Syndróm vyhorenia u pedagóga - ako horieť, ale nevyhorieť?
PhDr. Peter Kusý, PhD.

psychológ a vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta TU v Trnave


15.30 - 16.00

PAUZA

16.00 – 17.30 SEMINÁRE, WORKSHOPY II.
   

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023
Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva


Prečo by riaditelia škôl mali venovať čas rozvoju leadershipu?
Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl


Kyberbezpečnosť a IT hrozby na školách
Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s. r. o.


19.00 SPOLOČENSKÝ VEČER
koncert Petra Nagya

večera

   
20.10.2023 | piatok
 
8.30 – 9.00 RANNÁ ŠÁLKA KÁVY
 
9.00 – 10.30 SEMINÁRE, WORKSHOPY III.

Riešenie problematických situácií so zamestnancami
Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve


Kritické myslenie vo vzdelávaní
Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia