Články

Úvod | ŠKOLA 2023/2024

                                                                                                          

Ako ustáť zmeny v digitálnej dobe?

15. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko
                        
Spoluorganizátor: Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA

Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 

                             


                                                                 

19. – 20. október 2023, Park Inn by Radisson Danube Bratislava


• Pravidelné stretnutie učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl na Slovensku.

• Bohatý odborný program na aktuálne témy školskej praxe.

• Renomovaní slovenskí aj zahraniční lektori.                               

                                


Tematické piliere konferencie:


1. Od digitálnych kompetencií k umelej inteligencii?

Je práca učiteľa v ohrození? Aké dôsledky na kvalitu vzdelávania bude mať digitálna (r)evolúcia v škole?


2. Cudzinci v školách ako príležitosť na rozvoj interkultúrnych kompetencií?

Dopady sociálneho vylúčenia na začlenenie dieťaťa v triednych kolektívoch a budovanie pozitívnej atmosféry v triede. Ako na to? 


3. Plán obnovy či plán obrody?

Čo sa budú učiť deti od roku 2026?


4. Procesy učenia a učenia sa

Prezentácia obvyklých aj neobvyklých metód, foriem a spôsobov. 


    LEADERSHIP ACADEMY

Inovatívne metódy ako záruka, že sa súčasné vedenie školy dokáže zotaviť z krízy, vyrovnať so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.


    INNOVATIVE STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools)

Podpora vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržateľnosti.


Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)


Poplatok na konferenciu zahŕňa:

  • Účasť na konferencii
  • Materiály ku konferencii
  • Dopoludňajšie občerstvenie v 1. deň
  • Obed v 1. deň
  • Popoludňajšie občerstvenie v 1. deň
  • Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)
  • Večerný raut s programom v 1. deň (koncert Petra Nagya)
  • Knižná novinka
  • Ranná káva v 2. deň

Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.