• ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-435-1

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

WEBINÁR PODCAST
Poradca riaditeľa školy v legislatívnej a výchovno-vzdelávacej oblasti. Publikácia sa komplexne venuje povinnostiam riaditeľa školy v jednotlivých častiach školského roka, jeho kompetenciám a spôsobom riešenia každodenných ale aj výnimočných situácií. Prináša legislatívne témy v oblasti personalistiky, ekonomiky, prevádzky, či výchovy a vzdelávania. Nechýbajú ani témy pre efektívne vedenie tímu, komunikáciu a motiváciu zamestnancov školy, či vízie, plány, koncepcie a projekty ako príklady dobrej praxe škôl.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 €

ks

Popis

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fungovanie celej školy. Zároveň je lídrom, ktorý má vlastnú koncepciu pre rozvoj a kvalitu školy. Publikácia Škola a jej riadenie disponuje práve širokým spektrom základných informácií, ktoré by mal úspešný a kompetentný riaditeľ školy ovládať.

Benefity, ktoré vám ŠKOLA A JEJ RIADENIE prináša:
 • Reaguje na aktuálnu situáciu spojenú s COVID, či už smernicami, alebo zoznamom povinností.
 • Aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do článkov.
 • Ponúka konkrétne zručnosti pri vedení ľudí a komunikácii s nimi.
 • Obsahuje vzory dokumentov, interných predpisov, z ktorých môže čerpať.
 • Obsahuje typy na dlhodobé ciele, vízie a stratégie riadenia. 

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
 • Mgr. Tatiana Kizivatová Riaditeľka ZŠ s MŠ
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. MŠVVaŠ 
Autori:
 • Ing. Jana Sládečková, PhD. – MŠVVaŠ
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. – MŠVVaŠ
 • Ing. Jarmila Belešová – Štátna školská inšpekcia
 • Mgr. Tatiana Kizivatová – Riaditeľka ZŠ s MŠ
 • Mgr. Jarmila Braunová
 • Mgr. Ivana Belovičová – Úrad vlády SR
 • doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – Univerzita PJŠ Košice
 • Viera Grohová – Riaditeľka Spojená škola Poprad
 • Štefan Rác – Riaditeľ ZŠ Bratislava
 • PhDr. Andrea Baranovská, PhD. – Univerzita CM v Trnave 

OBSAH

A. Infoservis
1. Aktuality
2. Diárium riaditeľa školy
3. Otázky a odpovede

B. Legislatíva
1. Všeobecne záväzné právne predpisy
2. Vykonávacie predpisy
3. Vnútorné predpisy školy

C. Kompetencie riaditeľa školy
1. Riadenie vzdelávacieho procesu
2. Riadenie zamestnancov
3. Rozvoj kompetencií riaditeľa školy

D. Výchova a vzdelávanie
1. Obsah a koncepcia vzdelávania
2. Psychológia vzdelávania a hodnotenie
3. Dokumentácia

E. Hospodárenie a prevádzka
1. Ekonomika a financovanie
2. Administratíva a prevádzka
3. BOZP

F. Personalistika
1. Pracovný proces
2. Starostlivosť o zamestnancov
3. Profesijný rozvoj
4. Odmeňovanie a hodnotenie

G. Život školy
1. Sociálne vzťahy v škole
2. Školská samospráva
3. Kvalita školy


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 208
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 208
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

Publikácia prináša vychovávateľom bohatý materiál na samovzdelávanie – rozširovanie a prehlbovanie ..

83,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

Asertivita predstavuje komplex spôsobilostí, ktorým sa dá naučiť. Prirodzene, je vhodne zvládať ju n..

6,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÁ GARANCIAAutor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.OBSAH1. Funkčný a pracovnoprávny vzťah riaditeľ..

6,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

Vedúci zamestnanci škôl sú vystavení množstvu rôznorodých povinností, v ktorých si musia udržiavať p..

6,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

6,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH1. Úvod 2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve 3..

6,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Sebauvedomenie a sebaakceptácia 3..

15,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Manažment – definovanie základnýc..

15,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

86,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

ODBORNÁ GARANCIA Autor: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA OBSAH 1. Legislatívny rámec 2. Š..

4,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €