• ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-222-7

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE


Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 € 6,00 €

ks

Popis

Odborná brožúra je venovaná problematike organizovania pobytu detí materskej školy v škole v prírode. Upozorňuje najmä na z toho vyplývajúce povinnosti vo vzťahu k riaditeľovi materskej školy, poverenému vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a ďalším zamestnancom.

Poskytuje informácie a návod, ako postupovať pri príprave školy v prírode a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie. Škola v prírode patrí z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí i zúčastnených dospelých osôb k náročným aktivitám. Je dôležité dôkladne premyslieť každý krok pri ich príprave i realizácii, postupovať vždy v zmysle platných právnych predpisov určujúcich základné požiadavky na ich organizovanie. Dôsledná príprava sa pozitívne prejaví v ich plynulej a bezproblémovej realizácii, v rozšírení poznatkov a upevnení kompetencií detí cez interaktívne metódy založené na zážitkovom a skúsenostnom učení, ale aj v ich nezabudnuteľných zážitkoch a spomienkach. Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.

ODBORNÁ GARANCIA

Autorky:

PaedDr. Iveta Feketeová
Mgr. Slávka Iľková


OBSAH

Na úvod
Úvod
1. Legislatívne východiská
2. Vyhláška o škole v prírode
     2.1 Čo je škola v prírode?
          2.1.1 Škola v prírode – školské účelové zariadenie
          2.1.2 Škola v prírode – aktivita materskej školy
3. Podmienky prípravy a organizovania školy v prírode
   
  3.1 Povinnosti riaditeľa školy pri príprave školy v prírode
          3.1.1 Metodický list – prehľad povinností a úkonov pri príprave školy v prírode
     3.2. Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode
          3.2.1 Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode – ukážka
     3.3. Personálne podmienky
          3.3.1 Zdravotník školy v prírode
4. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode
    
 4.1 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti – ukážka
     4.2 Denný poriadok
          4.2.1 Denný poriadok – ukážka
5. Dokumentácia o škole v prírode
   
  5.1 Pracovné povinnosti zamestnancov vyslaných do školy v prírode
          5.1.1 Pracovné povinnosti službukonajúceho pedagóga v škole v prírode
          5.1.2 Pracovné povinnosti službukonajúceho vychovávateľa v škole v prírode
     5.2 Rozpis služieb a pedagogického dozoru v škole v prírode
     5.3 Menný zoznam účastníkov školy v prírode – ukážka
     5.4 Vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia dieťaťa – ukážka
     5.5 Školský poriadok školy v prírode – ukážka
     5.6 Informovaný súhlas – ukážka
     5.7 Smernica o organizovaní školy v prírode
          5.7.1 Smernica o organizovaní školy v prírode – ukážka
     5.8 Dokumentácia o škole v prírode pre potreby kontroly regionálneho úradu verejného zdravotníctva
          5.8.1 Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie
6. Postrehy z praxe
7. Záver

 

OBSAH CD

Dotazník pre rodičov
Záväzná prihláška dieťaťa do školy v prírode
Potvrdenie o účasti dieťaťa v škole v prírode
Menný zoznam účastníkov školy v prírode
Žiadosť o súhlas na organizovanie školy v prírode RÚVZ
Objednávka školy v prírode
Rozpis služieb a pedagogického dozoru v škole v prírode
Povinnosti službukonajúceho pedagóga v škole v prírode
Povinnosti službukonajúceho vychovávateľa v škole v prírode
Metodický list k zabezpečeniu školy v prírode
Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia v škole v prírode
Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie
Žiadosť o súhlas na organizovanie školy v prírode – zriaďovateľ
Smernica o organizovaní školy v prírodeObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 68
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 68
Formát A5

Súvisiace produkty

BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY obsahuje týchto 9 brožúr:Kým sa stanem škôlkaromViete, ako rozvíjať schopnosti d..

54,00 € 150,00 €