• UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

PRIPRAVUJEME
Príručka pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov materských škôl. Venuje sa legislatívnym východiskám adaptačného vzdelávania v MŠ, ponúka teoretické informácie o možnosti realizácie adaptačného vzdelávania i praktické príklady či priestor k sebareflexii.

  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

VYCHÁDZA NA JESEŇ 2023

Príprava uvádzajúceho pedagogického zamestnanca materskej školy je špecifická, nakoľko samotné výchovno-vzdelávacie prostredie materských škôl je jedinečné. Podobne aj priebeh adaptačného procesu a s ním súvisiaceho vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca predpokladá zameranie pozornosti na iné činnosti začínajúceho učiteľa materskej školy ako v iných druhoch škôl. Z týchto dôvodov vznikla predkladaná publikácia. Je prioritne určená uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom v materských školách. Rovnako je však publikácia určená riaditeľkám MŠ, metodičkám, ale aj začínajúcim pedagogickým zamestnancom, ktorí chcú byť dôkladne oboznámení s procesom adaptačného vzdelávania.

  • Oboznamuje s náplňou, priebehom i ukončením adaptačného vzdelávania
  • Uvádzajúcich učiteľov zoznámi s ich povinnosťami pri uvádzaní začínajúcich zamestnancov.
  • Začínajúcim učiteľom prezradí, čo ich v adaptačnom vzdelávaní čaká a čo môžu oni od uvádzajúcich učiteľov požadovať.
  • Poskytuje ukážky potrebnej dokumentácie, praktické príklady, priestor na sebareflexiu a tipy z praxe. ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová
 


OBSAH


Obsah
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
Úvod
1. Adaptácia a jej cieľ
2. Cesta k profesionalite pedagogického zamestnanca materskej školy
3. Aktuálne právne predpisy súvisiace s adaptačným vzdelávaním
4. Účastníci adaptačného vzdelávania
5. Východiská a postup tvorby programu adaptačného vzdelávania
6. Diagnostika individuálnych charakteristík a hodnotenie pracovnej činnosti začínajúceho pedagogického
7. Osobnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca v kontexte kultúry školy
8. Zoznam použitých zdrojov
9. Prílohy
Príloha 1 Legislatívne východiská pre prípravu a realizáciu vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania
Príloha 2 Vyhodnotenie spolupráce začínajúceho pedagogického zamestnanca a druhej učiteľky na triede - dotazník
Príloha 3 Štruktúra vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania v tabuľke
Príloha 4 Štruktúra vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania v textovej podobe
Príloha 5 Návrh obsahu programu adaptačného vzdelávania podľa kompetenčného profilu učiteľa materskej školy
Príloha 6 Návrh obsahu programu adaptačného vzdelávania podľa Smernice č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania
Príloha 7 Dotazník k hodnoteniu adaptačného vzdelávania začínajúcim pedagogickým zamestnancom
Príloha 8 Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania v profesijnom rozvoji podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Príloha 9 Štýly výchovného pôsobenia - pozorovací hárok


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 130
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 130
Formát A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

  Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zo..

10,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €