RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
Typ produktu
26
27
28
29
86
23
24
78
89
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
82

ŠkolstvoBEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni sa úplné odlišuje od bezpečnosti a ochrany..

10,00 €

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Cieľom príspevku je poukázať na význam aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie M..

6,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


V článku prinášame informácie o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri hyperaktivite (napr.: dieťa s ADD..

4,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo š..

6,00 €

ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ


Časopis šitý na mieru a obsahovo prispôsobený špeciálne pre potreby zriaďovateľov škôl a školských z..

109,00 €

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ


Deti pri písaní využívajú základné korešpondencie hláska – písmeno, o ktorých sa učia v priebehu prv..

4,00 €

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA


Skutočné učenie nie je pasívna aktivita nalievania informácii a faktov do malých hláv detí, ale vzru..

8,00 €

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE


V sociálnej integrácii jednotlivca zohráva dôležitú úlohu rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. ..

8,00 €

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ


Písanie bez zaradenia do zmysluplného kontextu je len mechanická činnosť, ktorá je pre deti často ne..

6,00 €

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI


Didaktický test je druh skúšky, kde testovaný subjekt vykonáva určitú aktivitu s cieľom prezentovať ..

8,00 €

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


Najnevyhnutnejšou podmienkou vzniku školského časopisu je vôľa tvoriť. Ďalšou nemenej dôležitou je u..

8,00 €

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE


Pri dysortografii sa objavujú poruchy sluchového vnímania a rozlišovania. Deti nepočujú správne to, ..

4,00 €

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE


Vďaka spracovanej téme získate informácie o postavení pedagogickej rady, jej členoch, funkciách, kto..

6,00 €

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ


Tak ako je pre človeka samozrejmosťou a nevyhnutnosťou dýchanie, tak je pre neho samozrejmosťou aj k..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII


Dyslexia – neschopnosť osvojiť si čítanie – je celoživotným hendikepom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje..

4,00 €

Zobrazenie 541 až 555 z 646 (44 stránok)