RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
Typ produktu
26
27
28
29
86
23
24
78
89
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
82

ŠkolstvoČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA


Schopnosť človeka čítať predstavuje jednu zo základných podmienok pre prijímanie poznatkov. Táto sch..

4,00 €

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV


Trieda s rozdielnou úrovňou žiakov predstavuje pre učiteľa závažný problém, ktorý mu do veľkej miery..

8,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


Dieťa s ADD/ADHD potrebuje mať istotu, že ho dospelý chápe a má ho rád. No zároveň je dôležité posta..

5,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA


Povolanie učiteľa patrí nepochybne k náročným profesiám. Na jednej strane má byť učiteľ humanistický..

10,00 €

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

4,00 €

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

4,00 €

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Článok prináša konkrétne východiská, ktoré môžu pedagógovi pomôcť pri určovaní toho, ktoré prejavy ž..

4,00 €

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Súčasťou kategorizácie narušenej komunikačnej schopnosti podľa fenomenoligického hľadiska sú špecifi..

4,00 €

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ


V rámci matematických schopností dieťaťa a ich narušenia rozoznávame 6 základných narušení: kalkusté..

4,00 €

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE


Oproti starším rokom a starším výskumom, v ktorých prevládal názor že pri dyslexii a dysortografii i..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE


Obsahom hárku je 23 tvrdení, ktoré sú charakteristické pre dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozorno..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII


Dyskalkúlia je špecifická vývinová porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh ..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII


Dysgrafia je vývinová porucha písania, ktorej podstatou nie je zmyslové alebo pohybové postihnutie, ..

4,00 €

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ


Mimočítanková literatúra dopĺňa a rozširuje vedomosti žiaka z oblasti literatúry, preto tvorí neodde..

6,00 €

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI


Najdôležitejšou zložkou štúdia literatúry je osobná živá skúsenosť s umeleckým textom. V konkurencii..

6,00 €

Zobrazenie 556 až 570 z 646 (44 stránok)