Články

Témy

Ako riadiť virtuálny pedagogický proces... alebo Čierna labuť v priamom prenose

Zásadné faktory pedagogického riadenia v nových podmienkach ako príležitosť

Dátum: 24. november (utorok) 2020  o 17:00 hodine

Lektor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D., dlhodobo sa venuje rozvoju a podpore riaditeľov a riaditeliek škôl, ich zástupcov a prakticky všetkým skupinám pedagogických pracovníkov hlavne v oblasti pedagogického riadenia.


Efektívne riadenie odborného podporného tímu

Profesionalita povolania a výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 25. november (streda) 2020 o 17:00 hodine

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti


Riadenie školy a krízová komunikácia

O tom, ako počas korony podporiť a rozvíjať psychickú odolnosť zamestnancov škôl a školských zariadení a ako skĺbiť koordinátorskú a motivačnú zložku v riadení 

Dátum: 26. november (štvrtok) 2020 o 17:00 hodine 

Lektorka: PaedDr. Jana Lednická, riaditeľka CPPPaP Bratislava III.