Články

Úvod

24. november 2020 Bratislava / Hotel Saffron13. ročník odbornej konferencie nielen pre riaditeľov a ich zástupcov


  Konferencia určená všetkým pedagógom, ktorí sa neboja problémov, ale práve naopak: prijímajú ich s porozumením a vedia o nich rozprávať.

...lebo v čase, keď pred nami všetkými stojí azda jeden z najnáročnejších školských rokov, bude viac ako inokedy dôležité, aby sme problémy pomenovali správne, postavili sa im čelom a riešili ich. A to všetko spoločne.
 
    
        

 

PRE KOHO?

Viac ako 200 účastníkov z celého Slovenska, ktorí riešia problémy a sú ochotní postaviť sa im čelom.


ČO?

Bohatý odborný program – prednášky, semináre, workshopy, moderovaná diskusia.

 

KTO?

Renomovaní prednášajúci.

S KÝM?

Účasť zástupcov MŠVVaŠ SR, priamo riadených a profesijných organizácií z oblasti školstva.Tematické oblasti konferencie SPOLU V ŠKOLE 2020/2021:


1. Legislatíva


2. Výchova a vzdelávanie


3. Personálne riadenie a profesijný rozvoj
Poplatok za 1 osobu zahŕňa:

Účasť na konferencii.

Materiály ku konferencii.

Celodenné občerstvenie, vrátane obeda.

Zborník z konferencie na stiahnutie – prístup k prezentáciám.Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.
Vaše RAABE