Články

Úvod


Ponuka webinárov pre riaditeľov škôl a ich zástupcov (ale nielen pre nich)

24. – 26. november 2020Ako riadiť virtuálny pedagogický proces... alebo Čierna labuť v priamom prenose

Zásadné faktory pedagogického riadenia v nových podmienkach ako príležitosť

Dátum: 24. november (utorok) 2020  o 17:00 hodine

Lektor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D., odborník pre vzdelávaciu politiku 


Obsah webinára: 

Povieme si o aktuálnej situácii, v ktorej sme sa nechtiac a neplánovane ocitli: školy sú zatvorené, deťom chýba každodenný kontakt s vrstovníkmi, rodičia zisťujú, že učiteľská práca vôbec nie je taká jednoduchá...

Priblížime si teóriu čiernej labute ako metaforu popisujúcu dôležité neočakávané udalosti, ktoré majú významný dopad na spoločnosť. Odchylujú sa od toho, čo je bežné, a preto je veľmi ťažké predvídať ich...

Zdôrazníme, že riaditeľ školy je aj v takejto neštandardnej situácii stále zodpovedný za kvalitu a úroveň pedagogického procesu a za chod celej školy.

Hovoriť budeme o zásadných faktoroch ovplyvňujúcich pedagogické vedenie, ktoré tvoria neľahké situácie a o tom, ako ich zmeniť na príležitosti.


Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia a vedúci pracovníci škôl a školských zariadení


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Efektívne riadenie odborného podporného tímu

Profesionalita povolania a výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 25. november (streda) 2020 o 17:00 hodine

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti


Obsah webinára: 

Predstavíme základné legislatívne východiská pracovnej činnosti funkčného odborného podporného tímu v školách a školských zariadeniach.

Priblížime si pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností.

Pozornosť upriamime aj na profesijný rozvoj členov odborného podporného tímu, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.

Hovoriť budeme o hlavných úlohách, kompetenciách a zásadách práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov odborného podporného tímu v prostredí škôl a školských poradenských zariadení.

Nezabudneme ani na odporúčania a príklady dobrej praxe.


Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia a vedúci pracovníci škôl a školských zariadení, resp. školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, kariérový poradca, výchovný poradca, koordinátor prevencie. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Riadenie školy a krízová komunikácia

O tom, ako počas korony podporiť a rozvíjať psychickú odolnosť zamestnancov škôl a školských zariadení a ako skĺbiť koordinátorskú a motivačnú zložku v riadení 

Dátum: 26. november (štvrtok) 2020 o 17:00 hodine 

Lektorka: PaedDr. Jana Lednická, riaditeľka CPPPaP Bratislava III. 

 

Obsah webinára: 

Budeme sa rozprávať o tom, ako môže byť riaditeľ školy podporou pre svojich zamestnancov/kyne.

Zodpovieme si, ako rozvíjať a podporovať odolnosť učiteľov. Vyšpecifikujeme si pár kľúčových faktorov, ktoré môžu byť nápomocné pri podpore odolnosti. 

Pomôžeme Vám ozrejmiť si, ako komunikovať so zamestnancami, ako  ich koordinovať a motivovať.

Zodpovieme si, čo môže byť pomáhajúce v čase krízy.

Budeme sa snažiť byť vám inšpiráciou a poskytneme vám námety, ako podporiť emocionálne blaho zamestnancov školy. 

 

Pre koho webinár odporúčame: 

riaditelia a vedúci pracovníci škôl a školských zariadení


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.