• TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-418-4

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR PODCAST
Pracovný zošit Tajomstvá sveta – čítanie s porozumením je určený pre žiakov 1. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa malí prváčikovia naučia v druhom polroku svojho prvého školského roka pracovať s textom.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  6,00 €

ks

Popis

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201


Školy, ktoré sa aktívne zapoja do čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, majú nárok na zľavu z ceny pracovného zošita Tajomstvá sveta, t.j. namiesto 6 EUR za 1 pracovný zošit zaplatia len 3 EURÁ.

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.


Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 1. ročník:

• prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 1. ročník ZŠ,

• obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP.

Ukážky v pracovnom zošite Tajomstvá sveta pre 1. ročník sú vypracované v súlade s požiadavkou vekuprimeranosti textových ukážok určených pre žiakov 1. ročníka ZŠ. 


S pracovným zošitom Tajomstvá sveta pre 1. ročník ZŠ budú žiaci:

• rozvíjať čítanie s porozumením,

• vedieť jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,

• prehlbovať pozitívny vzťah ku knihám,

• prehlbovať a opakovať už nadobudnuté vedomosti,

• rozširovať svoju slovnú zásobu,

• zapájať logické myslenie,

• pripravení na testovanie vo vyšších ročníkoch. 

  ODBORNÁ GARANCIA

  Editori:

  RNDr. Mária Nogová, PhD.
  Mgr. Eva Ivanová

  Autori:

  Mgr. Libuša Bednáriková
  PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová
  Xénia Faktorová
  Mgr. Petra Fillová
  Mgr. Petra Križanová
  Mgr. Alena Lampertová
  Mgr. Mária Mydlová 


  OBSAH

1. Princezná z paneláka
2. Vlk superhrdinom
3. Pomóc, je tam duch!
4. Smutná príšerka
5. Ako zvonček dostal meno
6. Záhadné blikajúce svetlo
7. Biela perina a diamanty
8. Trampoty s dobrotami
9. Sliepočkin sen
10. Ľadové kamene
11. Zlatý oriešok
12. Spisovateľský oriešok 

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 56
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Vypočujte si podcast

Podcast

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 56
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

KULIFERDO POČÍTANIE

KULIFERDO POČÍTANIE

Osvojovanie si matematiky hneď v základoch je veľmi dôležité. Matematika deťom umožňuje rozumieť..

6,00 €

KULIFERDO PÍSANIE

KULIFERDO PÍSANIE

Písané písmo je dôležité pre rozvoj jemnej motoriky, pamäti, pozornosti a grafomotoriky dieťaťa a v ..

6,00 €

KULIFERDO TRETIAKOM

KULIFERDO TRETIAKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo s..

6,00 €

KULIFERDO PRVÁKOM

KULIFERDO PRVÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo prvákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva z písania, ..

6,00 €

KULIFERDO DRUHÁKOM

KULIFERDO DRUHÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo druhákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slov..

6,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14210:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja do..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13545:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13596:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zap..

6,00 €

VYBRANÉ SLOVÁ

VYBRANÉ SLOVÁ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12683:5-A2201Pracovný zošit je komplexný, mo..

5,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa ..

8,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prv..

8,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7507/27905:7-919Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a..

10,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7508/27907:7-919Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju pou..

10,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

V článku nájdete konkrétne spôsoby, ako rozvíjať písanie v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.ODBOR..

6,00 €

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA

Príčiny týchto ťažkostí môžu byť rôzne, osobitnou kategóriou porúch čítania, ktorej východiskom sú š..

4,00 €

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ

Článok sa venuje spoločnému mimočítankovému čítaniu, vysvetľuje jeho podstatu, prináša konkrétny pos..

6,00 €