• TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-359-0

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

WEBINÁR
Legislatívny, teoretický a praktický sprievodca učiteľa telesnej výchovy.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  76,00 €

ks

Popis

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíciu zhrnúť všetky potrebné informácie pre učiteľov telesnej a športovej výchovy jednak legislatívne, ale aj odborne z akademického prostredia a zároveň prináša užitočné návody, námety a ukážky z praxe.

Prečo je dobré ju mať?

 • Získate rozpracované tematické výchovno- vzdelávacie plány pre všetky ročníky ZŠ
 • Nájdete množstvo námetov a tipov na športové činnosti pohybového režimu.
 • Naučíte sa, ako správne testovať, diagnostikovať a hodnotiť.
 • Zorientujete sa v aktuálnych trendoch a inováciách.
 • Dostane sa k inšpirujúcim príkladom dobrej praxe.
 • Získate prehľad v právnych predpisoch súvisiacich s telesnou a športovou výchovou.


Z obsahu vyberáme:

 • Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre telesnú a športovú výchovu v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní
 • Právne predpisy súvisiace s telesnou a športovou výchovou
 • Moderné technológie a ich využitie v telesnej a športovej výchove
 • Testovanie pohybových zručností
 • Koedukácia v telesnej a športovej výchove – jej výhody a nevýhody


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Dana Masaryková, PhD.
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
Mgr. Tibor Balga, PhD.
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
JUDr. Danica Bedlovičová
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc
doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.
Mgr. Jarmila Braunová
PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
PaedDr. Lena Kampmillerová
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
Mgr. Martina Marečáková Machovská
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Štefan Rác
Mgr. Dominika Rzavská
PaedDr. Darina Vybohová, PhD. 


OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva
A 1.2 Príspevok na športovanie detí v roku 2023
A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Určovanie výšky platov za lyžiarsky a snoubordingový výcvik

B Legislatíva
B 1 Zamestnávanie
B 1.1 Reflexia vlastného profesijného pôsobenia, sebauvedomenie a plánovanie vlastného profesijného rozvoja
B 2 Bezpečnosť
B 2.1 Bezpečnosť na akciách vykonávaných mimo budovy školy
B 2.2 Smernica MŠVVaŠ SR o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
B 3 Výchova a vzdelávanie

C Telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní
C 1 Aspekty TAŠV v primárnom vzdelávaní
C 1.1 Základný prehľad telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní
C 2 Zdravie a zdravý životný štýl
C 2.1 Úvod do antidopingovej problematiky
C 2.2 Zdravie a zdravý životný štýl v primárnom vzdelávaní
C 3 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
C 4 Športové činnosti pohybového režimu
C 4.1 Výučba plávania v primárnom vzdelávaní

D Telesná a športová výchova v nižšom strednom vzdelávaní
D 1 Aspekty TAŠV v nižšom strednom vzdelávaní
D 2 Zdravie a jeho poruchy
D 2.1 Funkčné poruchy pohybového systému
D 3 Zdravý životný štýl
D 3.1 Výživa žiakov
D 4 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
D 4.1 Organizácia, realizácia lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
D 5 Športové činnosti pohybového režimu

E Diagnostika, testovanie a hodnotenie v telesnej a športovej výchove
E 1 Diagnostika
E 2 Testovanie
E 2.1 Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ
E 2.2 Testy na hodnotenie pohybových kompetencií pre 1. – 4. ročník ZŠ (MOBAK 1-4)
E 3 Hodnotenie

F Špecifiká vyučovania telesnej a športovej výchovy
F 1 Inklúzia v telesnej a športovej výchove
F 1.1 Integrácia verzus inklúzia v procese vzdelávania

G Telesná a športová výchova na Slovensku a v zahraničí
G 1 Smerovanie telesnej a športovej výchovy v globálnom kontexte
G 1.1 Medzinárodné podujatia a projekty zamerané na telesnú výchovu v školách
G 2 Koncepcia telesnej a športovej výchovy na Slovensku
G 3 Trendy a inovácie v telesnej a športovej výchove
G 3.1 Medzinárodné organizácie v telesnej výchove a ich prínos pre kvalitu jej vyučovania
G 4 Príklady dobrej praxe H TVVP a ukážkové hodiny

H 1 TVVP v primárnom vzdelávaní
H 1.1 TVVP pre telesnú a športovú výchovu v primárnom vzdelávaní – úvod
H 1.2 Vzorový TVVP pre primárne vzdelávanie – 1. ročník
H 1.3 Vzorový TVVP pre primárne vzdelávanie – 2. ročník
H 1.4 Vzorový TVVP pre primárne vzdelávanie – 3. ročník
H 1.5 Vzorový TVVP pre primárne vzdelávanie – 4. ročník
H 2 Ukážkové hodiny v primárnom vzdelávaní
H 2.1 Ukážkové vyučovacie hodiny – 1. ročník
H 2.1.1 Skok do diaľky znožmo z miesta
H 2.1.2 Rebriny
H 2.1.3 Chôdza
H 2.1.4 Švihadlo
H 2.2 Ukážkové vyučovacie hodiny – 2. ročník
H 2.2.1 Technika hodu a prihrávky
H 2.2.2 Indiaca
H 2.2.3 Šplh na tyči
H 2.3 Ukážkové vyučovacie hodiny – 3. ročník
H 2.3.1 Zdokonaľovanie správneho držania tela
H 2.3.2 Pantomíma
H 2.3.3 Moderná gymnastika – jednoduchá zostava
H 2.4 Ukážkové vyučovacie hodiny – 4. ročník
H 2.4.1 Ringo – manipulácia s netradičným náčiním
H 2.4.2 Fitbal
H 2.4.3 Futbal – exteriér
H 2.4.4 Florbal
H 3 TVVP v nižšom strednom vzdelávaní
H 3.1 TVVP pre telesnú a športovú výchovu v nižšom strednom vzdelávaní – úvod
H 3.2 Vzorový TVVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 5. ročník
H 3.3 Vzorový TVVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 6. ročník
H 3.4 Vzorový TVVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 7. ročník
H 3.5 Vzorový TVVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 8. ročník
H 3.6 Vzorový TVVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 9. ročník
H 4 Ukážkové hodiny v nižšom strednom vzdelávaní
H 4.1 Ukážkové vyučovacie hodiny – 5. ročník
H 4.1.1 Frisbee (exteriér)
H 4.2 Ukážkové vyučovacie hodiny – 6. ročník
H 4.2.1 Moderná gymnastika – lopta
H 4.3 Ukážkové vyučovacie hodiny – 7. ročník
H 4.3.1 Joga H 4.4 Ukážkové vyučovacie hodiny – 8. ročník
H 4.4.1 Aerobik H 4.5 Ukážkové vyučovacie hodiny – 9. ročník
H 4.5.1 Netradičné športové hry pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ – minigolf, futbalgolf, frisbeegolf, hádzanágolf Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 678
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 678
Formát A5

Súvisiace produkty

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 20. MAREC 2024Vznik publikácie podnietila nová legislatíva, ktorú pre školy a ..

83,00 €

TRIEDNY UČITEĽ

TRIEDNY UČITEĽ

Jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje potrebám triedneho učiteľa.Začínajúci triedni učitelia, ..

83,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

8,00 €