• TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-359-0

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

WEBINÁR
Legislatívny, teoretický a praktický sprievodca učiteľa telesnej výchovy.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  66,00 €

ks

Popis

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíciu zhrnúť všetky potrebné informácie pre učiteľov telesnej a športovej výchovy jednak legislatívne, ale aj odborne z akademického prostredia a zároveň prináša užitočné návody, námety a ukážky z praxe.

Prečo je dobré ju mať?

 • Získate rozpracované tematické výchovno- vzdelávacie plány pre všetky ročníky ZŠ
 • Nájdete množstvo námetov a tipov na športové činnosti pohybového režimu.
 • Naučíte sa, ako správne testovať, diagnostikovať a hodnotiť.
 • Zorientujete sa v aktuálnych trendoch a inováciách.
 • Dostane sa k inšpirujúcim príkladom dobrej praxe.
 • Získate prehľad v právnych predpisoch súvisiacich s telesnou a športovou výchovou.


Z obsahu vyberáme:

 • Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre telesnú a športovú výchovu v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní
 • Právne predpisy súvisiace s telesnou a športovou výchovou
 • Moderné technológie a ich využitie v telesnej a športovej výchove
 • Testovanie pohybových zručností
 • Koedukácia v telesnej a športovej výchove – jej výhody a nevýhody


ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
Mgr. Dana Masaryková, PhD.
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.


Autori:
Mgr. Dana Masaryková, PhD.
Mgr. Dominika Glozmeková
JUDr. Danica Bedlovičová 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 2 Otázky a odpovede

B Legislatíva
B 1 Zamestnávanie
B 2 Bezpečnosť
B 3 Výchova a vzdelávanie

C Telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní
C 1 Aspekty TAŠV v primárnom vzdelávaní
C 2 Zdravie a zdravý životný štýl
C 3 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
C 4 Športové činnosti pohybového režimu

D Telesná a športová výchova v nižšom strednom vzdelávaní
D 1 Aspekty TAŠV v nižšom strednom vzdelávaní (všeobecné info)
D 2 Zdravie a jeho poruchy
D 3 Zdravý životný štýl
D 4 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
D 5 Športové činnosti pohybového režimu

E Diagnostika, testovanie a hodnotenie v telesnej a športovej výchove
E 1 Diagnostika
E 2 Testovanie
E 3 Hodnotenie

F Špecifiká vyučovania telesnej a športovej výchovy
F 1 Inklúzia v telesnej a športovej výchove

G Telesná a športová výchova na Slovensku a v zahraničí
G 1 Smerovanie telesnej a športovej výchovy v globálnom kontexte
G 2 Koncepcia telesnej a športovej výchovy na Slovensku
G 3 Trendy a inovácie v telesnej a športovej výchove
G 4 Príklady dobrej praxe

H TVVP a ukážkové hodiny
H 1 TVVP v primárnom vzdelávaní
H 2 Ukážkové hodiny v primárnom vzdelávaní
H 3 TVVP v nižšom strednom vzdelávaní
H 4 Ukážkové hodiny v nižšom strednom vzdelávaní Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 844
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 844
Formát A5

Súvisiace produkty

TRIEDNY UČITEĽ

TRIEDNY UČITEĽ

Jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje potrebám triedneho učiteľa.Začínajúci triedni učitelia, ..

72,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

8,00 €