Články

Ako neprepadnúť pornu?

Ako neprepadnúť pornu?
Predstavte si situáciu. Ste učiteľ na strednej škole a učíte vzťahovú a sexuálnu výchovu. Viete, ako by ste zodpovedali žiakom otázku z názvu tohto článku? Nebojte sa, máme pre vás pomoc – edukačné video.


Video s názvom Ako neprepadnúť pornu? vzniklo ako druhé v poradí v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spoluporáci so svojimi partnermi.


„Na začiatku projektu, v roku 2022, sme sa zaviazali, že v rámci projektu pripravíme pre učiteľov sériu učebných materiálov, zorganizujeme pre nich nielen online webináre, ale aj školenia naživo a vytvoríme podporné edukačné videá, ktoré takto budú predstavovať naozaj komplexný balík metodickej podpory pre učiteľov smerom k vzťahovej a sexuálnej výchove. S dostatočným zadosťučinením dnes môžeme skonštatovať, že naše záväzky sa nám úspešne darí plniť,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová za OZ European Pedagogical Club.


Video Ako neprepadnúť pornu?

Scenár Ako neprepadnúť pornu vznikol na základe potreby rozlišovať, aké vplyvy môže mať pornografia na reálne životy ľudí, ak o nej nemáme dostatočné povedomie a vnímame ho ako jediný zdroj materiálu o vzťahoch či sexe.

Ak mladí ľudia nemajú vhodné vzdelávanie včas a vnímajú takýto obsah ako zdroj informácií o intímnych vzťahoch bez zručnosti kriticky nad takýmto obsahom premýšľať, existuje riziko prenášania takéhoto správania do reálneho života. Bežné mainstreamové (zadarmo, bežne dostupné väčšinovej spoločnosti) porno môže deformovať predstavy o tom, ako sex prebieha a ako vyzerajú ľudské telá – mládež sa z takéhoto obsahu nedozvie, že sexu predchádza súhlas, rozhovor o antikoncepcii a iné a vzniká priestor aj na porovnávanie svojich tiel s tými z filmu.

Mnohí a mnohé porno vyhľadávajú a považujú ho za zdroj informácií o sexe a sexualite. Ak v škole mládež nemá dostatočné vzdelávanie v tejto oblasti a doma sa často mladí ľudia hanbia spýtať (samozrejme, existujú výnimky), vyhľadáva informácie na jednoducho dostupných zdrojoch. Zvedavosť je prirodzená. Práve preto potrebujeme budovať kritické myslenie v týchto témach, poskytnúť mládeži kvalitné vzdelávanie a poskytnúť im možnosti pomoci a podpory.

Cieľom videa je:

●            Analyzovať, prečo sú sexuálne explicitné médiá (pornografia) také bežné.

●            Zhrnúť spôsoby, akými môžu byť sexuálne explicitné médiá škodlivé, a získať pomoc.

●            Rozpoznať dôležitosť povedomia zákonov, s rešpektom na zdieľanie alebo zabezpečovanie sexuálne explicitných obrázkov.

 

Video si môžete pozrieť TU


K videu je pre učiteľov pripravený aj metodický materiál, ktorý im uľahčí prácu na vyučovacej hodine, tzv. rámcovanie.

Metodický materiál k videu nájdu učitelia TU 
Video Čo (ne)zdieľať a s kým?

V apríli realizátori projektu predstavili prvé edukačné video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým?, ktoré sa týka najmä problematiky sextingu, t.j. (písania o sexe). Niekedy zahŕňa aj posielanie polonahých alebo nahých fotografií, či videí, ako aj návrhy na sexuálnu aktivitu. 


VIDEO si môžete pozrieť TU.


Prostredníctvom videa budú žiaci vedieť:

* Popísať príklady výhod a možných nebezpečenstiev internetu a sociálnych médií.

* Ilustrovať spôsoby, akými môžu byť sociálne siete, internet a telefóny zdrojmi nechcenej sexuálnej pozornosti.

* Identifikovať možnosti, ktorým mládež dôveruje, o sexuálne explicitných správach alebo o sextingu.

K videu lektori pripravili aj metodický materiál pre učiteľa, ktorý prináša pedagógom odporúčaný postup, resp. akési rámcovanie, ako je video možné využiť počas vyučovacej hodiny, ako viesť diskusiu so žiakmi. Metodický materiál takisto obsahuje aj Linky pomoci, na ktoré sa môžu žiaci v prípade potreby a pocitu ohrozenia bez obáv obrátiť.


Metodický materiál si môžu učitelia stiahnuť TU

Podporné materiály pre učiteľov sú voľne dostupné TU Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.


Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.