Články

Aby deti a mladí rozlišovali fikciu od reality

Aby deti a mladí rozlišovali fikciu od reality
Film nie je realita. My, dospelí to vieme veľmi dobre. A hoci to môže znieť ako samozrejmosť, pre ľudí v premedializovanom svete nemusí byť jednoduché vnímať rozdiely medzi filmom a realitou. Filmy a vzory z nich majú potom vplyv na to, ako vnímame seba, svoje vzťahy či prežívanie, ako aj to, čo považujeme za „normálne“. Špeciálne sa to týka detí a mladých, ktorí môžu mať s rozlišovaním reality a fikcie problémy.

Postupné nabaľovanie vedomostí a zručností vyhodnocovať tieto informácie pomáha mládeži orientovať sa v mediálnych obrazoch a rozlišovať rozdiely medzi natočeným a reálnym materiálom. Navyše, v prípade, že (chcene či nechcene) príde mládež do kontaktu s nevhodným materiálom, bude vďaka kvalitnému vzdelaniu vedieť vyhodnotiť, že a prečo ide o nevhodný materiál, čím sa spreventívňuje aj negatívny vplyv na očakávania mladých na intímny život. 

So zámerom naučiť sa brať na vedomie, že nie všetky informácie poskytnuté médiami sú pravdivé a porozumieť rozdielom medzi filmom a realitou, vzniklo video s názvom Film nie je realita – ako súčasť projektu, ktorý do slovenských škôl prináša European Pedagogical Club pod názvom Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe.


Scenár Film nie je realita sa týka najmä rozdielov medzi audiovizuálnym materiálom (vo všeobecnosti, nie iba vo forme porna) a reálnym offline svetom. 

„Zo vzdelávacieho hľadiska je veľmi dôležité mať základný prehľad o digitálnom svete a realite mládeže, mať poznatky o fungovaní sociálnych sietí, budovať kritické myslenie a digitálnu gramotnosť, upevňovať vedomosti s zručnosti súhlasu aj v online priestore, ísť príkladom, budovať rešpekt k hodnotám súkromia, zdravia, bezpečia, mať prehľad o aktuálnych právnych úpravách na Slovensku (kyberšikana, GDPR), byť otvorený/-á a prejaviť záujem učiť sa o realite mládeže,“ hovoria MSc Zuzana Bendíková - výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta a MgA Radka Mikšík - lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta.

Ako vystríhajú: „Mimoriadne odporúčame vyhýbať sa zákazom či strašeniu, pretože majú potenciál skôr ohrozovať, než pomáhať. Namiesto toho aktívne budujeme zručnosti kritického myslenia nad mediálnym obsahom a vzdelávajme s nastavením, že vytvárame zručnosť prevziať zodpovednosť za svoj čas a konanie.“


VIDEO 4 – Film nie je realita, si môžete pozrieť tuTipy pre učiteľov

So žiakmi a žiačkami môžete otázky z videa viesť nasledujúcimi cestami.

Dbajte na to, aby žiaci/žiačky mali príležitosť vyjadriť svoj postoj rešpektujúco, bez urážok či hodnotenia.

Pomôcť môže napríklad sústrediť sa na správanie, nie na osobu vo videu. (Príklad: Namiesto „Je nezodpovedný“ použiť „Jeho správanie nebolo zodpovedné“ a pod.)


Viac sa dozviete v metodickom materiáli pre učiteľov k videu číslo 4Video je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktorý do slovenských škôl prináša OZ European Pedagogical Club.

Projekt finančne podporil Fond SK-NIC


Kompletné informácie o projekte nájdete TU