Články

Tretie edukačné video pre učiteľov sa venuje reklame

Tretie edukačné video pre učiteľov sa venuje reklame
Video s názvom Reklama a jej vplyv na naše rozhodovanie a sebaobraz vzniklo rovnako ako predchádzajúce dve videá v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spolupráci so svojimi partnermi.

Faktom je, že reklama a ideály krásy sú každodennou súčasťou našich životov.

Výskumy potvrdzujú, že sociálne siete vytvárajú ideály krásy, ktoré sú chudé alebo atletický vyšportované telá a vždy dokonalo upravené. Ak človek sleduje tieto ideály krásy a porovnáva sa s nimi, tak to znižuje spokojnosť s vlastným telom. To môže viesť k budovaniu si vzťahu k vlastnému telu ako k objektu, ktoré musí spĺňať nejaké štandardy a môže viesť k nezdravým návykom v jedení. (Aparicio-Martinez, 2019). 

Na druhej strane, ak človek sleduje profily, ktoré zobrazujú reálne fotky/videá, kde sú rôzne tvary tiel, tvárí, bez make upu a nedokonalé, tak to má pozitívny dopad na ocenenie jedinečnosti vlastného tela, také aké je. (Tiggemann, Anderberg, 2020)

Reklamy za účelom predať čo najviac vytvárajú vyvolávajú silné emócie. 

Scenár videa sa práve s ohľadom na jej veľký vplyv rozhodli autorky venovať problematike vplyvu reklamy na naše rozhodovanie a sebaobraz, resp. na rozhodovanie a sebaobraz mladých ľudí.

"Zo vzdelávacieho hľadiska je veľmi dôležité mať základný prehľad o digitálnom svete a realite mládeže, mať poznatky o fungovaní sociálnych sietí, budovať kritické myslenie a digitálnu gramotnosť, upevňovať vedomosti s zručnosti súhlasu aj v online priestore, ísť príkladom, budovať rešpekt k hodntám súkromia, rešpektu, zdravia, bezpečia, mať prehľad o aktuálnych právnych úpravách na Slovensku (kyberšikana, GDPR), byť otvorený/á a prejaviť záujem učiť sa o realite mládeže," hovoria lektorky  MSc. Zuzana Bendíková a MgA. Radka Mikšík.

Ako dodávajú: "Mimoriadne odporúčame vyhýbať sa zákazom či strašeniu, pretože majú viac potenciál ohrozovať než pomáhať. Namiesto toho aktívne budujeme zručnosti kritického myslenia nad mediálnym obsahom a vzdelávame s nastavením, že vytvárame zručnosť prevziať zodpovednosť za svoj čas a konanie na internete."


VIDEO 3 si môžete pozrieť TUK videu aj metodický materiál, ktorý im uľahčí prácu na vyučovacej hodine, tzv. rámcovanie.

Metodický materiál k videu 3 nájdete TU 

Video 2 si môžete pozrieť TU

Metodický materiál k videu 2 nájdu učitelia TU 
VIDEO 1 si môžete pozrieť TU.

Metodický materiál k videu 1 si môžu učitelia stiahnuť TU
VIDEO O PROJEKTE SI POZRITE TU


TIP: Pracovné učebnice Sexuálna a vzťahová výchova

V priebehu roka vyšli v EXPOL PEDAGOGIKA už dve moderné pracovné učebnice – Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov a Vzťahová a sexuálna výchova pre žakov vo veku od 15 do 18 rokov. Pracovné učebnice sú vekovo vhodné pre druhý stupeň základných škôl, resp. pre stredné školy. kov. Tvorili ich lektorky s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na školách. Lektorsky ich obsah a vekové prispôsobenie odobrili odborníci z radov pedagogiky, psychológie aj pediatrie a gynekológie.

Obsahujú aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.

Učia danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.

Pomáhajú orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.

Obsahujú informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.

Zdôrazňujú rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.

Slúžia ako sprievodcovia pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.

Radia danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.
 Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.


Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.