Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie pedagógov - Webináre

Pozrite si naše už uskutočnené webináre! Nájdete tu záznamy nahrávok celých webinárov, ktoré sme pre učiteľov pripravili od apríla 2020. Zoznam priebežne aktualizujeme, keďže každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom – a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zaujímajú. Webináre sme pre vás zoradili do jednotlivých kategórií podľa zamerania, tú svoju si zvolíte jednoduchým kliknutím vľavo.

Príjemné sledovanie želá RAABE!

Prehľad aktuálnych webinárov, na ktoré sa môžete prihlasovať, nájdete každý týždeň (vždy vo štvrtok) v rubrike AKTUALITY.


TRÉNUJEME MATEMATIKU NA DRUHOM STUPNI ZŠ | 28.04.2021

TRÉNUJEME MATEMATIKU NA DRUHOM STUPNI ZŠ | 28.04.2021


Ako využiť VedoMAT – digitálnu zbierku z matematiky na druhom stupni ZŠ na opakovanie učiva, zadáv

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021 | 27.04.2021

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021 | 27.04.2021


Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s m

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 26.04.2021

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 26.04.2021


O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

AKO ZDOLAŤ ANGLIČTINU DOMA A VO VOĽNOM ČASE? | 22.04.2021

AKO ZDOLAŤ ANGLIČTINU DOMA A VO VOĽNOM ČASE? | 22.04.2021


Námety a tipy na učenie, aby ste skoncovali s večným začiatočníkom v anglickom jazyku

PRACOVNÉ VYUČOVANIE NA PRVOM STUPNI ZŠ | 21.04.2021

PRACOVNÉ VYUČOVANIE NA PRVOM STUPNI ZŠ | 21.04.2021


Práca s papierom a kartónom ako ukážka významu pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom proc

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 20.04.2021

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 20.04.2021


Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali:

VIETE, AKO UČIŤ TECHNIKU? | 15.04.2020

VIETE, AKO UČIŤ TECHNIKU? | 15.04.2020


O tom, ako by malo vyzerať vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce   

ZAHRAJME SA SO SLOVÍČKAMI | 14.04.2020

ZAHRAJME SA SO SLOVÍČKAMI | 14.04.2020


Anglický jazyk v prvej a druhej triede ZŠ, alebo Ako učiť a upevňovať slovnú zásobu najmenších škol

AKO EFEKTÍVNE UČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ? | 13.04.2020

AKO EFEKTÍVNE UČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ? | 13.04.2020


O tom, ako inovatívne vyučovať vybrané slová v 3. a 4. ročníku základnej školy a ako vplýva diverz

Asistent pedagoga v MŠ | 12.04.2020

Asistent pedagoga v MŠ | 12.04.2020


aneb jak na to, aby fungovala spolupráce pedagoga s učiteli    ASISTENT PEDAG

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021


Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5-6 ročných detí KUL

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021


Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania.

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021


Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy v oblastiach: Motorika, Samos

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021


Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania.

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021


O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový),

Zobrazenie 121 až 135 z 223 (15 stránok)