Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie pedagógov - Webináre

Pozrite si naše už uskutočnené webináre! Nájdete tu záznamy nahrávok celých webinárov, ktoré sme pre učiteľov pripravili od apríla 2020. Zoznam priebežne aktualizujeme, keďže každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom – a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zaujímajú. Webináre sme pre vás zoradili do jednotlivých kategórií podľa zamerania, tú svoju si zvolíte jednoduchým kliknutím vľavo.

Príjemné sledovanie želá RAABE!

Prehľad aktuálnych webinárov, na ktoré sa môžete prihlasovať, nájdete každý týždeň (vždy vo štvrtok) v rubrike AKTUALITY.


Pripravení na školu?  | 18.08.2020

Pripravení na školu? | 18.08.2020


O tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy KUL..

Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania! | 30.06.2020

Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania! | 30.06.2020


Ako zabezpečiť, aby aj žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia zažili radosť z čítania? ..

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020


Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, ..

Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli | 25.06.2020

Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli | 25.06.2020


Ako rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni ZŠ, špeciálne u malých prváčikov. &..

Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva... | 23.06.2020

Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva... | 23.06.2020


Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia a..

Aktuálna situácia v pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariadeniach | 19.06.2020

Aktuálna situácia v pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariadeniach | 19.06.2020


Návody na riešenie niektorých špecifík práce pedagogických a odborných zamestnancov v súčasnosti. ..

Ako na angličtinu v začiatkoch? | 18.06.2020

Ako na angličtinu v začiatkoch? | 18.06.2020


Viete, ako zábavne a nenásilne učiť anglický jazyk na prvom stupni základnej školy? ..

Ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého tímu učiteľov | 18.06.2020

Ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého tímu učiteľov | 18.06.2020


Pomaly sa vraciame do školy. V júni si otestujeme ako vyzerá „nová realita“ a v nej si potrebujeme..

Etická výchova ako kľúč k ľudskosti | 17.06.2020

Etická výchova ako kľúč k ľudskosti | 17.06.2020


Ako viesť deti na primárnom stupni vzdelávania k prosociálnym spôsobilostiam ET..

Prvouka ako spôsob „prežívania“ poznatkov | 16.06.2020

Prvouka ako spôsob „prežívania“ poznatkov | 16.06.2020


O tom, ako sprostredkovať učivo prvouky tak, aby sa pre žiakov stalo zážitkom. PR..

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020


O tom, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni základných škôl ..

Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? | 10.06.2020

Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? | 10.06.2020


Viete, ako implementovať prierezovú tému Ochrana života a zdravia do jednotlivých predmetov naprie..

Rozvíjame grafomotoriku predškolákov | 09.06.2020

Rozvíjame grafomotoriku predškolákov | 09.06.2020


Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí K..

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020


O tom, ako a prečo je dobré venovať sa astronómii už na základnej škole. FYZIKA PRE..

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020


O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a..

Zobrazenie 121 až 135 z 151 (11 stránok)