Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie pedagógov - Webináre

Pozrite si naše už uskutočnené webináre! Nájdete tu záznamy nahrávok celých webinárov, ktoré sme pre učiteľov pripravili od apríla 2020. Zoznam priebežne aktualizujeme, keďže každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom – a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zaujímajú. Webináre sme pre vás zoradili do jednotlivých kategórií podľa zamerania, tú svoju si zvolíte jednoduchým kliknutím vľavo.

Príjemné sledovanie želá RAABE!

Prehľad aktuálnych webinárov, na ktoré sa môžete prihlasovať, nájdete každý týždeň (vždy vo štvrtok) v rubrike AKTUALITY.


RIADENIE ZMENY A INOVÁCIE V ŠKOLE  | 08.06.2021

RIADENIE ZMENY A INOVÁCIE V ŠKOLE | 08.06.2021


Praktické návody a odporúčania ako komunikovať a pracovať so zamestnancami pri zavádzaní zmeny v ško

HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V MATERSKEJ ŠKOLE  | 07.06.2021

HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V MATERSKEJ ŠKOLE | 07.06.2021


Viete, ako realizovať hodnotenie pedagogických zamestnancov? RIADENIE A ROZVOJ MATERSKE

PREDŠKOLÁK S ADHD? Žiadny problém! | 03.06.2021

PREDŠKOLÁK S ADHD? Žiadny problém! | 03.06.2021


O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole

ZDOLAJTE S DEŤMI NÁSOBILKU HRAVO A ZÁBAVNE | 02.06.2021

ZDOLAJTE S DEŤMI NÁSOBILKU HRAVO A ZÁBAVNE | 02.06.2021


Ako môžu učitelia aj rodičia deťom pomôcť, aby pre nich násobilka nebola strašiakom? CE

FORMATÍVNE HODNOTENIE ŽIAKOV | 01.06.2021

FORMATÍVNE HODNOTENIE ŽIAKOV | 01.06.2021


Stratégie a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁK

POHYBOVÁ AKTIVITA DETÍ V ČASE PANDÉMIE | 31.05.2021

POHYBOVÁ AKTIVITA DETÍ V ČASE PANDÉMIE | 31.05.2021


Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝ

VIETE, AKÉ SMERNICE MUSÍTE POVINNE SPRACOVAŤ? | 27.05.2021

VIETE, AKÉ SMERNICE MUSÍTE POVINNE SPRACOVAŤ? | 27.05.2021


Prehľad smerníc v podmienkach subjektov územnej samosprávy s ohľadom na školy a zariadenia z pohľa

VYCHÁDZKA AKO FORMA BÁDATEĽSKÉHO VYUČOVANIA NA HODINÁCH BIOLÓGIE | 26.05.2021

VYCHÁDZKA AKO FORMA BÁDATEĽSKÉHO VYUČOVANIA NA HODINÁCH BIOLÓGIE | 26.05.2021


Webinár o tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získané na hodinách biológie v triede praktic

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021? | 19.05.2021

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021? | 19.05.2021


Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské s

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE! | 17.05.2021

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE! | 17.05.2021


O tom, ako pripraviť žiakov stredných odborných škôl rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo p

ČÍTANIE S POROZUMENÍM AJ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE? | 13.05.2021

ČÍTANIE S POROZUMENÍM AJ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE? | 13.05.2021


O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách

HRY NA ROZVOJ – VYUŽÍVATE ICH? | 12.05.2021

HRY NA ROZVOJ – VYUŽÍVATE ICH? | 12.05.2021


O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách

OPAKOVANÝ: VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PROBLÉMAMI V UČENÍ? | 06.05.2021

OPAKOVANÝ: VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PROBLÉMAMI V UČENÍ? | 06.05.2021


O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách

FYZIKA – BÁDAME SPOLU | 05.05.2021

FYZIKA – BÁDAME SPOLU | 05.05.2021


Nové nápady na online hodiny a štandardné vyučovanie vo fyzike FYZIKA PRE 6. ROČNÍK Z

Zobrazenie 106 až 120 z 223 (15 stránok)