Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie pedagógov - Webináre

Pozrite si naše už uskutočnené webináre! Nájdete tu záznamy nahrávok celých webinárov, ktoré sme pre učiteľov pripravili od apríla 2020. Zoznam priebežne aktualizujeme, keďže každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom – a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zaujímajú. Webináre sme pre vás zoradili do jednotlivých kategórií podľa zamerania, tú svoju si zvolíte jednoduchým kliknutím vľavo.

Príjemné sledovanie želá RAABE!

Prehľad aktuálnych webinárov, na ktoré sa môžete prihlasovať, nájdete každý týždeň (vždy vo štvrtok) v rubrike AKTUALITY.


Kreatívne čítanie s najmenšími školákmi  | 11.11.2020

Kreatívne čítanie s najmenšími školákmi | 11.11.2020


Rozvíjanie čitateľskej a predčitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením pre žiakov na 1. stup..

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli | 10.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli | 10.11.2020


Ako učiť anglický jazyk deti s poruchami učenia a pozornosti na 1. stupni ZŠ KULI..

Ako oTESTOVAŤ piatakov z matematiky? | 05.11.2020

Ako oTESTOVAŤ piatakov z matematiky? | 05.11.2020


O tom, ako s piatakmi precvičovať naučené učivo z matematiky. ..

Učíme etiku prvákov a druhákov | 04.11.2020

Učíme etiku prvákov a druhákov | 04.11.2020


O tom, prečo je vyučovací predmet etická výchova mimoriadne dôležitý a prečo by rozhodne nemal byť..

Kariérový poradca v škole, zoznámte sa... | 03.11.2020

Kariérový poradca v škole, zoznámte sa... | 03.11.2020


O tom, aké má kariérový poradca v škole postavenie , kompetencie, základný úväzok a možnosti profe..

Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 02.11.2020

Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 02.11.2020


O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl..

Viete, ako zatraktívniť pre žiakov čítanie v cudzom jazyku? | 22.10.2020

Viete, ako zatraktívniť pre žiakov čítanie v cudzom jazyku? | 22.10.2020


O tom, ako urobiť čítanie s porozumením v cudzojazyčnom vzdelávaní pútavé a efektívne. ..

Viete, ako pomôcť žiakom s problémami v učení? | 21.10.2020

Viete, ako pomôcť žiakom s problémami v učení? | 21.10.2020


O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách. ..

Ako viesť žiakov k prosociálnosti? | 20.10.2020

Ako viesť žiakov k prosociálnosti? | 20.10.2020


Učíme etickú výchovu na druhom stupni ZŠ. ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ ..

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020


O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), ..

Čítať sa neučíme len na slovenčine! | 15.10.2020

Čítať sa neučíme len na slovenčine! | 15.10.2020


Ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom v 3. a 4. ročníku nielen na slovenčine, ale aj..

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020


Aj o tom, ako možno naložiť s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ..

Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia? | 13.10.2020

Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia? | 13.10.2020


O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede. KULIFERDO..

Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? | 12.10.2020

Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? | 12.10.2020


Viete, ako implementovať prierezovú tému Ochrana života a zdravia do jednotlivých predmetov naprie..

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020


O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročn..

Zobrazenie 91 až 105 z 151 (11 stránok)