• ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-368-2

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE


Poradca riaditeľa pre úspešný manažment a rozvoj základnej umeleckej školy. Prehľadne spracované informácie o zmenách v legislatíve ako aj praktické rady pre efektívne riadenie školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    65,00 €

ks

Popis


Jediná ucelená publikácia na trhu venujúca sa riadeniu ZUŠ a jej špecifikám. 

Všeobecný poradca pri riadení ZUŠ. Ponúka odpovede na manažérske otázky týkajúce sa personálneho riadenia, ekonomického a finančného riadenia. Obsahuje aj vzory dokumentov, ktoré je možné využiť priamo v praxi. Upozorňuje na najčastejšie chyby zistené pri inšpekčnej činnosti. Každý zákazník má možnosť využiť bezplatný právny servis.


Výhody publikácie:

  • Upozorňuje vždy na nové, ale aj pripravované legislatívne zmeny.
  • Ponúka ukážky vzorov dokumentov.
  • Prináša praktické informácie do praxe.
  • Autormi článkov sú odborníci priamo z praxe.
  • Poskytuje bezplatný právny servis. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Ján Palkovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka Základnej umeleckej školy, predsedníčka Asociácie základných umeleckých škôl Slovenska EMU Slovakia

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Michal Belohorec
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Mgr. Jarmila Braunová
PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
   A 1.1 Stupnice platových taríf
A 2 Otázky a odpovede
   A 2.1 Vyučovanie cez víkend

B Riadenie základnej umeleckej školy
B 1 Všeobecne záväzné právne predpisy
   B 1.1 eGovernment pre školy
   B 1.2 Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
B 2 Povinnosti riaditeľa školy
   B 2.1 Nahlasovanie voľných pracovných miest –povinnosť zamestnávateľa od 1. januára 2019
B 3 Vnútorné predpisy
   B 3.1 Vnútorné predpisy základnej umeleckej školy

C Ekonomické a finančné riadenie
C 1 Ekonomické riadenie
C 2 Finančné riadenie školy
   C 2.1 Systém finančného riadenia
C3 Administratíva
   C 3.1 K pojmu školský rok/kalendárny rok z pohľadu zmlúv
C4 Prevádzka školy

D Personálne riadenie
D 1 Pracovnoprávne vzťahy
   D 1.1 Vznik pracovného pomeru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   D 1.2 Odmeňovanie zamestnancov školy
   D 1.3 Plat a jeho zložky
D 2 Profesijný rozvoj
D 3 Starostlivosť o zamestnancov
   D 3.1 Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy

E Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti
E 1 Výchova a vzdelávanie
   E 1.1 Odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu pre základnú umeleckú školu
E 2 Dokumentácia školy
   E 2.1 Pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a doklady o získanom vzdelaní

F Spolupráca a rozvoj základnej umeleckej školy
F 1 Rozvoj školy
   F 1.1 Personálna stratégia školy
F 2 Spolupráca s inými subjektami Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 300
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 300
Formát A5

Súvisiace produkty

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

Ak chce prevádzkovateľ – škola zverejňovať akékoľvek osobné údaje na svojom webovom sídle, mal by si..

5,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €