• HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-802-1

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

NOVINKA
Agenda pre riaditeľov, ekonómov a personalistov školy v praxi.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a registratúru, ďalej finančné hospodárenie vrátane účtovníctva či majetku, ako aj pracovnoprávne vzťahy a mzdy a ochranu osobných údajov.

Pozícia vedúceho zamestnanca školy a školského zariadenia si vyžaduje byť permanentne informovaný o legislatívnych zmenách a zároveň mať k dispozícii potrebné dokumenty neustále aktuálne a v súlade s platnou legislatívou, čo dielo zohľadňuje.

Z hľadiska obsahovej formy ponúkaných textov tu čitateľ nájde najmä štruktúrované články z vyššie uvedených oblastí, ktoré riešia problémy z praxe, ako i komplexné vzory alebo smernice, ktorými škola a školské zariadenie musia disponovať.

Pre čitateľa je pravidelne k dispozícii legislatívny prehľad vo forme pripravovaných alebo účinných zákonov a vyhlášok, ako aj informačné články v podobe aktualít, zamerané na zmeny v zákonoch. Praktickým pomocníkom je sekcia otázok a odpovedí priamo z praxe od našich renomovaných odborníkov.

Výhody:

  • Zorientuje riaditeľa v legislatíve týkajúcej sa hospodárenia prevádzky a administratívy školy.
  • Aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do článkov.
  • Obsahuje vzory zmlúv a smerníc, príklady účtovania a pod.
  • Objasní povinnosti školy v oblasti právnych základov spracúvania OOÚ a zásad spracúvania OOÚ.
  • Poskytuje poradenstvo formou otázok a odpovedí. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, odborníčka na ekonomickú a personálnu agendu škôl 

Autori: 

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Ivana Belovičová
Mgr. Jarmila Braunová
JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Ing. Jozef Mikula, PhD.
Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.
Ing. Mária Pavlíková
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Ing. Ingrid Konečná Veverková

 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Legislatívne novinky a aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva
A 1.2 Poskytovanie dotácie na stravu detí a žiakov od 1. 5. 2023
A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Zdokladovanie duševnej spôsobilosti na výkon práce učiteľa

B Organizácia a riadenie
B 1 Vnútorné predpisy
B 1.1 Smernica na zabezpečenie ochrany majetku školy
B 1.2 Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
B 2 Prevádzka
B 2.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na školách
B 2.2 Pracovný poriadok školy
B 3 Registratúra

C Finančné hospodárenie
C 1 Ekonómia
C 1.1 Daňový a odvodový kalendár na rok 2023
C 1.2 Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach
C 1.3 Rozpočtové hospodárenie a rozpočet školy a školského zariadenia
C 2 Účtovníctvo
C 2.1 Obeh účtovných dokladov v aplikačnej praxi samosprávy
C 2.2 Nedostatky v účtovnej agende a pokladničnej hotovosti
C 3 Majetok
C 3.1 Hospodárenie s majetkom v školách a školských zariadeniach
C 3.2 Inventarizácia majetku v školách a školských zariadeniach

D Personálne riadenie zamestnancov
D 1 Pracovnoprávne vzťahy
D 1.1 Kolektívna zmluva pre pedagogických a odborných zamestnancov na roky 2023 a 2024
D 2 Mzdy a odmeňovanie

E Ochrana osobných údajov
E 1 Právne základy spracúvania osobných údajov v praxi
E 1.1 Úvod do Všeobecného nariadenia na ochranu údajov
E 1.2 Výber vhodných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov v školských zariadeniach. Potrebujeme vždy súhlas?
E 2 Zásady spracúvania osobných údajov v praxi
E 2.1 Základné zásady spracúvania osobných údajov v praxi školských zariadení a ich najčastejšie porušenia

F Ďalšie aktivity
F 1 Zamestnanci
F 1.1 Dôvera ako nástroj fungovania pracovných vzťahov v škole
F 2 Rodičia Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 440
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 440
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. ..

19,00 €

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

Odborná, praktická a efektívna pomôcka pre riaditeľa základnej školy, zástupcu riaditeľa, pedagogick..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Jediná ucelená publikácia na trhu venujúca sa riadeniu ZUŠ a jej špecifikám. Všeobecný poradca ..

83,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €