Články

Učiteľ nie je Google 8 sa blíži

Učiteľ nie je Google 8 sa blíži
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná tento rok v termíne od 13. do 14. júna 2024 v bratislavskom Hoteli City Bratislava. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. 

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program. Renomovaní lektori zo zahraničia, ale aj uznávaní spíkri zo Slovenska. A k tomu takmer 200 pedagógov z celého Slovenska. Taký bude v skratke jubilejný 10. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google, ktorý opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.

Konferencia je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: riaditeľ, zástupca školy, učiteľka v materskej škole... V rámci spoločných prednášok, ale neskôr aj voliteľných seminárov a workshopov odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Podtitul konferencie znie: Ako sa prejaví zmena kurikula v klíme inkluzívnej školy, ktorý napovedá, že predmetom konferencie budú: nové kurikulum, klíma školy a inklúzia.  

ZOZNAM LEKTOROV NÁJDETE TU

SYLABY VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÁJDETE TU


Bohatý odborný aj sprievodný program

Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na troch tematických oblastiach:


1. Inklúzia je cesta, nie cieľ

Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Ako vnímať inklúziu ako neustálu transformáciu spoločenstiev s dôrazom na vzájomné učenie a zmeny myslenia? 


2. Vnútorná rovnováha vedie k dobrej klíme školy

Identifikácia faktorov prispievajúcich k vnútornej rovnováhe, ich priaznivý vplyv na celkovú atmosféru v škole. Dôležitosť individuálnej pohody, spolupráce a efektívneho riadenia emócií na dosiahnutie zdravej školskej klímy.


3. Je kurikulum cesta zarúbaná?

Predstavuje nové kurikulum efektívnu cestu vzdelávania? Skúma možné obmedzenia a výzvy, ktoré môžu brzdiť jeho účinnosť? Zamýšľa sa nad potrebou pružnosti a prispôsobenia kurikula s ohľadom na rýchlo meniace sa vzdelávacie potreby a technologický pokrok? A ako je to vo svete?


4. Procesy učenia a učenia sa

Interakcie, metódy a faktory ovplyvňujúce efektívnosť vzdelávacieho procesu. Prezentácia obvyklých a neobvyklých metód, foriem a spôsobov. Nové metódy vzdelávania.


Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov a workshopov.  "Veríme, že práve konferencia ako miesto spoločného dialógu viacerých odborníkov môže priniesť nové riešenia a inšpirácie do praxe škôl," povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Duševné zdravie pedagógov. Komunikácia v učiteľskom kolektíve. Pracovnoprávne otázky. Násilie v škole a v rovesníckych skupinách. Podporné opatrenia. Kritické myslenie. Kurikulárna reforma. Inklúzia. To je len zopár tém, ktoré v Bratislave na Konferencii RAABE odznejú.  „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová Bianchi.


Pozor: Spolu s konferenciou môžu účastníci absolvovať aj INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Bližšie informácie nájdete TU.


PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU.


VŠETKY INFORMÁCIE O KONFERENCII NÁJDETE TU.


PARTNERI