Články

Učiteľ nie je Google 8 - Aktuálne

10. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Ako sa prejaví zmena kurikula v klíme inkluzívnej školy


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko
                        
Spoluorganizátor: Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA

Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 

                             


                                                                              


13. 6. – 14. 6. 2024, Hotel Bratislava****, Bratislava


Najväčšie stretnutie učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl na Slovensku.

Bohatý odborný program.

Zahraniční spíkri.

Renomovaní slovenskí lektori.


Tematické piliere konferencie:


1. Inklúzia je cesta, nie cieľ

Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Ako vnímať inklúziu ako neustálu transformáciu spoločenstiev s dôrazom na vzájomné učenie a zmeny myslenia? 


2. Vnútorná rovnováha vedie k dobrej klíme školy

Identifikácia faktorov prispievajúcich k vnútornej rovnováhe, ich priaznivý vplyv na celkovú atmosféru v škole. Dôležitosť individuálnej pohody, spolupráce a efektívneho riadenia emócií na dosiahnutie zdravej školskej klímy.


3. Je kurikulum cesta zarúbaná?

Predstavuje nové kurikulum efektívnu cestu vzdelávania? Skúma možné obmedzenia a výzvy, ktoré môžu brzdiť jeho účinnosť? Zamýšľa sa nad potrebou pružnosti a prispôsobenia kurikula s ohľadom na rýchlo meniace sa vzdelávacie potreby a technologický pokrok? A ako je to vo svete?


4. Procesy učenia a učenia sa

Interakcie, metódy a faktory ovplyvňujúce efektívnosť vzdelávacieho procesu. Prezentácia obvyklých a neobvyklých metód, foriem a spôsobov. Nové metódy vzdelávania.


    LEADERSHIP ACADEMY

Inovatívne metódy ako záruka, že sa súčasné vedenie školy dokáže zotaviť z krízy, vyrovnať so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.


    INNOVATIVE STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools)

Podpora vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržateľnosti.


Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)


Okrúhly stôl: diskusia malých skupín na konkrétnu tému / problém (trvanie 90 minút, 5 – 15 účastníkov)

 


Rámcový program:

13. 6. 2024

Hlavné prednášky (spoločné pre všetkých),

semináre, workshopy, okrúhle stoly (podľa výberu účastníkov), 

spoločenský večer – plavba loďou po Dunaji.


14. 6. 2024

Semináre, workshopy (podľa výberu účastníkov),

slávnostné ukončenie, tombola.


Večerný program – plavba loďou po Dunaji:
OKRUH: Bratislava – Devín – Bratislava


krst publikácií z produkcie nakladateľstva RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA

hudobný program DJ Matthew Sax

príjemný spoločenský večer v kruhu zúčastnených

•       občerstvenie formou rautu


Poplatok na konferenciu zahŕňa:

•  Účasť na konferencii

•  Materiály ku konferencii

•  Dopoludňajšie občerstvenie

•  Obed v 1. deň konferencie

•  Popoludňajšie občerstvenie

•  Občerstvenie formou rautu

•  Večerný program - plavbu loďou

•  Ranné občerstvenie

•  Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)

•  Inovačné vzdelávanie s RAABE AKADÉMIOU

•  Knižná publikácia z produkcie RAABE

V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však Hotel Bratislava poskytuje zvýhodnené ubytovanie.
Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom.
Na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo:
RAABE KONFERENCIA

           


    

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google.


Pozrite si videozáznam z konferencie Učiteľ nie je Google 6.Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach. 

Prihlásiť sa na ich odber môžete TU.