Články

Učiteľ nie je Google 8 - Inovačné vzdelávanie

Súčasťou 10. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov
je aj poukážka na inovačné vzdelávanie 


AKO NA TO?

                                                                         

1. Prihláste sa na konferenciu TU


2. Absolvujete 13. – 14. júna 2024 v Bratislave odborný program konferencie.


3. Poukážka na inovačné vzdelávanie online podľa vášho výberu vám príde do vášho mailu. 


4. Inovačné vzdelávanie ukončíte úspešným absolvovaním záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou online.


5. Po úspešnom ukončení inovačného vzdelávania získate osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.