Články

Poznáte desatoro ako úspešne zvládnuť proces Testovania?

Poznáte desatoro ako úspešne zvládnuť proces Testovania?

Matematika – jeden z najväčších strašiakov mnohých školákov. Ak je nejaký predmet, ktorý patrí medzi najmenej obľúbené, určite sa na prvých priečkach objaví práve ona. V čom tkvie príčina?


Čiastočne je dôvodom zrejme aj strach z Testovania, ktoré je zaťažkajúcou skúškou pre mnohých deviatakov, aj piatakov. Testovanie 5 absolvujú piataci už 25. novembra 2015. Deviataci majú čas na prípravu o niečo viac, ich čaká Testovanie 9 až 6. apríla 2016. Ako pomôcť školákom prekonať strach zo skúšky z matematiky?

Zvykne sa hovoriť, že „bojíme sa len toho, čo nepoznáme". Vychádzajúc z tohto konceptu sa ako najjednoduchšie javí pripraviť žiakov na to, čo ich čaká. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto", ponúknuť im príklady podobné tým, ako v skutočnom Testovaní. Presne na tomto koncepte je postavená edícia TESTOVANIE, ktorá vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Ponúka pracovné zošity z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre piatakov, ôsmakov, aj deviatakov.

Desatoro ako úspešne zvládnuť Testovanie:
1. Najlepšou prípravou na Testovanie 9 je čítanie textov.
2. Čítanie nesmie byť mechanické.
3. S prípravou na Testovanie 9 je dobré začať čo najskôr.
4. Vhodné je čítať s dieťaťom už od 3. či 4. ročníka a pýtať sa otázky, ktoré vyplývajú z textu.
5. Od piateho ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy.
6. Podoba testu s výberom odpovede by pre žiakov nemala byť niečím novým, mali by sa s ňou pravidelne stretávať od 5. ročníka ZŠ.
7. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si ukážku prečítať.
8. Pri príprave pomáha, ak majú žiaci skúsenosti s hľadaním informácii a vyvodzovaním tvrdení z rôznych druhoch textov, nie len literárnych (vecné texty – napr.: dopravný poriadok, návod a pod.)
9. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby si žiaci prečítali všetky možnosti, ktoré majú na výber, aby ich zhodnotili, a až potom vybrali tú správnu.
10. Neponáhľať sa: nie je dôležité ako prvý odovzdať text – dôležité je správne odpovedať.

Najčastejšie chyby:
1. Žiaci sa s testami a testovými úlohami, ktoré sa objavujú na Testovaní 9 stretávajú až v poslednom ročníku tesne pred Testovaním 9.
2. Žiaci si dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď.
3. Žiaci zvyknú reagovať na informácie, ktoré z textu priamo nevyplývajú, ale ktoré si „domyslia".
4. Žiaci sa pri testoch s výberom odpovede veľmi ponáhľajú a neprečítajú si poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok.
5. Žiaci, ktorí ukončili test skôr, mali veľa chybných odpovedí.

Produkty, ktoré pripravia na Testovanie 5

testovanie 5 testovanie 5
Testovanie 5
– testy zo slovenského jazyka
a literatúry pre 5. ročník ZŠ
Testovanie 5
– testy z matematiky pre 5. ročník ZŠ

Produkty, ktoré pripravia na Testovanie 9

testovanie 8 testovanie 8
Testovanie 9
– testy zo slovenského jazyka
a literatúry pre 8. ročník ZŠ
Testovanie 9
– testy z matematiky pre 8. ročník ZŠ
testovanie testovanie 9
Testovanie 9
– testy zo slovenského jazyka
a literatúry pre 9. ročník ZŠ
Testovanie 9
– testy z matematiky pre 9. ročník ZŠ